Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 10 Gorffennaf

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Brexit Gadael yr Undeb Ewropeaidd (Brexit)

Gadael yr Undeb Ewropeaidd (Brexit)


Summary (optional)
Mae’r dudalen hon yn darparu dolenni defnyddiol i ddod o hyd i wybodaeth, offer a chymorth sydd ar gael i baratoi ar gyfer Brexit.
start content

Bydd disgwyl i’r Deyrnas Unedig (DU) adael yr Undeb Ewropeaidd (UE) ar ryw adeg yn 2019.

Er mwyn paratoi ar gyfer yr amrywiol sefyllfaoedd posibl o ran y DU yn gadael yr UE, mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru wedi gofyn i’r holl Awdurdodau Lleol baratoi cynlluniau gweithredu i sicrhau bod y gwasanaethau a ddarperir yn parhau i gael eu darparu, gan weithio i warchod gwasanaethau cyhoeddus er lles y bobl yng Nghymru.

I weld arweiniad Llywodraeth y DU, ymwelwch â: Llywodraeth y DU – Paratoi ar gyfer y DU yn gadael yr UE

Mae arweiniad Llywodraeth y DU yn wahanol os ydych yn:

Am y wybodaeth ddiweddaraf am beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i baratoi, gan gynnwys arweiniad ynghylch busnes ac economi, iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, ac amgylchedd ac amaethyddiaeth, ymwelwch â: Llywodraeth Cymru – Paratoi Cymru ar gyfer Brexit ‘heb gytundeb’

Ar gyfer ymarferwyr a darparwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol, mae Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru yn cynnig cymorth pontio brexit, ymwelwch â: Cymorth Pontio Brexit Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy