Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Brexit Gadael yr Undeb Ewropeaidd (Brexit)

Gadael yr Undeb Ewropeaidd (Brexit)


Summary (optional)
Mae’r dudalen hon yn darparu dolenni defnyddiol i ddod o hyd i wybodaeth, offer a chymorth sydd ar gael i baratoi ar gyfer Brexit.
start content

Bydd disgwyl i’r Deyrnas Unedig (DU) adael yr Undeb Ewropeaidd (UE) ar 31 Ionawr 2020.

Er mwyn paratoi ar gyfer yr amrywiol sefyllfaoedd posibl o ran y DU yn gadael yr UE, mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru wedi gofyn i’r holl Awdurdodau Lleol baratoi cynlluniau gweithredu i sicrhau bod y gwasanaethau a ddarperir yn parhau i gael eu darparu, gan weithio i warchod gwasanaethau cyhoeddus er lles y bobl yng Nghymru.

I weld arweiniad Llywodraeth y DU, ymwelwch â:


Mae arweiniad Llywodraeth y DU yn wahanol os ydych yn:


Am y wybodaeth ddiweddaraf am beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i baratoi, gan gynnwys arweiniad ynghylch busnes ac economi, iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, ac amgylchedd ac amaethyddiaeth, ymwelwch â:


Ar gyfer ymarferwyr a darparwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol, mae Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru yn cynnig cymorth pontio brexit, ymwelwch â:


Mae gwefan EUSS Cymru yn cynnwys manylion cysylltu ar gyfer sefydliadau sydd wedi derbyn cyllid i gefnogi dinasyddion yr UE gyda cheisiadau Statws Preswylydd Sefydlog.

 

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy