Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion 'Imagine' Street Art for Town Centre Site

Celf Stryd 'Dychmygu' ar gyfer Safle Canol y Dref


Summary (optional)
start content

Celf Stryd 'Dychmygu' ar gyfer Safle Canol y Dref

Mae safle datblygu yng nghanol y dref ym Mhae Colwyn wedi’i fywiogi gyda chymorth artist lleol Andy ‘Dimeone’ Birch. Defnyddiwyd paneli pren a ailgylchwyd o ddatblygiad Coed Pella mewn gweithdy celf stryd yn nigwyddiad Prom a Mwy yn ddiweddar.

Ysbrydolwyd y gwaith celf gan hen lun eiconig a ganfuwyd ar-lein ac roedd wir yn weithgaredd ar y cyd, gyda ffrwd ddiderfyn o bobl ifanc yn cymryd rhan. Roedd cyfle hefyd i bobl rannu eu safbwyntiau, ynglŷn â chyfleoedd celf a chreadigol yn y dref yn bennaf. Dywedodd Andy, “Roedd yn wych bod yn rhan o’r Prom a Mwy a chael cymaint o bobl ifanc brwdfrydig yn cyfrannu at y gwaith terfynol.”

Cefnogwyd y gweithgaredd gan Gynllun Lle Gwych, Dychmygu Bae Colwyn a Chronfa Dreftadaeth y Loteri, sy’n ceisio dathlu hanes lleol a chynnig cyfleoedd creadigol i bobl lunio cynlluniau’r dref ar gyfer y dyfodol.  Dywedodd Bethan Wynne-Jones, Swyddog Buddsoddi Eiddo, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, “Mae datblygiad safle Neuadd y Farchnad yn flaenoriaeth uchel ac rydym yn ei hyrwyddo ac yn ceisio datblygwr addas, yn y cyfamser, rwy’n falch y gellir defnyddio'r safle ar gyfer Celf Cymunedol.”

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am brosiect Dychmygu Bae Colwyn ewch i’r dudalen Facebook @dychmygubaecolwyn neu anfonwch e-bost at dychmygubaecolwyn@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 574253.

 

Wedi ei bostio ar 31/05/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy