Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion 'Pwrs y Fôr-Forwyn'

'Pwrs y Fôr-Forwyn'


Summary (optional)
start content

'Pwrs y Fôr-Forwyn'

Mae Ail Bennod Gŵyl ‘Golau Gaeaf -Winter Light’ Llandudno yn parhau nos Sadwrn 14 Rhagfyr am 5pm

Yn dilyn ysblander yr orymdaith aeafol ar hyd Mostyn Street nôl ym mis Tachwedd, bydd hanes y mythau a’r chwedlau sy’n seiliedig ar Y Gogarth yn cael eu datgelu yn yr ail bennod nos Sadwrn 14 Rhagfyr am 5pm – eto ar Mostyn Street ger North Western Gardens.

Ym mhennod 1 bu gorymdaith ryfeddol a hudolus yn cyfareddu’r torfeydd wrth iddynt wau eu ffordd i lawr y stryd, y tu ôl i long Lychlynnaidd a llu o filwyr Llychlynnaidd. O ganol y fintai hynod hon ymddangosodd Ychen Bannog, a ddeffrodd ar ôl cysgu am ganrifoedd ar Y Gogarth, gan ddwyn i fywyd gasgliad o angenfilod anghofiedig eraill.

Ond... dim ond megis cychwyn oedd yr hanes. Sefydliad celfyddydau awyr agored o Salford, Walk the Plank oedd yn gyfrifol am Bennod 1, ac fe aethant a’r cyfranogwyr a’r torfeydd ar daith garlamus ar draws y canrifoedd gyda Meistr Cylch y Syrcas Fictoraidd yn benderfynol o ddal a dofi’r bwystfilod gwyllt.

Adroddir Pennod 2 drwy gyfres o dafluniadau anhygoel ar gyfres o adeiladau yn rhedeg o’r King’s Arms at ymyl y North Western Gardens. Yn yr helfa hon drwy’r canrifoedd, bydd yr adeiladau’n cael eu trawsnewid i ffenestri ar gyfnodau o amser, o’r foment mae’r fôr-forwyn yn llithro drwy donau’r mor wrth i’r Llychlynnwyr ei hela, cyn gwelwn ei chysgod yn y ffair Fictoraidd lle mae’r wobr am ei dal, sef pwrs môr-forwyn, yn ysbrydoli meistr cylch y syrcas i’w dilyn ar frys.

Yn y digwyddiad hwn am ddim sy'n addas ar gyfer y teulu i gyd ac wedi ei greu gan arbenigwyr taflunio fideo Illuminos (wnaeth greu darn bychan ar gyfer Pennod 1) disgwyliwch gael ei hudo gan y stori hudol unigryw sy’n cynnig profiad gwahanol cyn y Nadolig. 

“Yn dilyn yr orymdaith ym mis Tachwedd, rydym yn arbennig o falch bod y prif storïwyr ar gyfer Pennod 2 wedi rhoi sgôp creadigol anhygoel i ni er mwyn i ni ddychmygu amrywiaeth anhygoel o naratifau a phosibiliadau. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at ddatgelu’r hanes anhygoel hwn fis Rhagfyr." Rob a Matt Vale, Illuminos.

Bydd datblygiad pellach yn yr hanes swynol hwn yn ystod Gaeaf 2020, fydd yn gysylltiedig â mythau dychmygol Y Gogarth a gwreiddiau Llandudno fel cyrchfan glan môr i dwristiaid Fictoraidd.

Mae ‘Golau Gaeaf - Winter Light’ yn gydweithrediad creadigol rhwng Walk the Plank ac Illuminos, wedi ei gomisiynu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Venue Cymru ac Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy, ac wedi ei gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth a diweddariadau, ewch i www.conwy.gov.uk/Digwyddiadau neu dilynwch Digwyddiadau Conwy ar y Cyfryngau Cymdeithasol www.facebook.com/DigwyddiadauConwy

Wedi ei bostio ar 06/12/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy