Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion 1 Miliwn O Focsys

1 Miliwn O Focsys


Summary (optional)
start content

1 Miliwn O Focsys

Yn y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi casglu 518.66 tunnell ychwanegol o gardbord gan breswylwyr. Mae hynny’n gyfystyr â 1,037,320 o focsys symud canolig.

Mae cynnydd mewn siopa ar-lein yn golygu llawer mwy o gardbord ac ni all ein criwiau ffitio’r rhain i gyd yn y lorïau ailgylchu. Mae gennym gerbyd ychwanegol i gasglu cardbord mwy, ond yn aml mae gormod o gardbord i ni allu eu casglu.

Wedi eu gadael tu allan i eiddo i gael eu casglu, mae ein criwiau wedi gweld:

  • bocs cardbord yr un faint â sgip
  • dreif yn llawn o focsys
  • bocsys ar ôl ailosod cegin gyflawn

Sut y gallwch chi helpu

  • Rhowch eich bocsys yn fflat cyn eu rhoi allan i’w casglu. Mae hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr o ran faint o gardbord y gallwn ei gasglu
  • Os oes gennych lawer iawn o gardbord, rhowch nhw allan i’w casglu dros nifer o wythnosau
  • Methu aros? Defnyddiwch y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref am ddim

 

Wedi ei bostio ar 21/07/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy