Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Buddsoddiad o £1.1 miliwn i gampfeydd Conwy

Buddsoddiad o £1.1 miliwn i gampfeydd Conwy


Summary (optional)
start content

Buddsoddiad o £1.1 miliwn i gampfeydd Conwy

Mae prosiect gwerth £1.1 miliwn i adnewyddu cyfleusterau ffitrwydd Conwy yn mynd rhagddo, a Chanolfan Hamdden Cyffordd Llandudno yw’r cyntaf o’r pedwar safle a fydd yn cael ei gwblhau.

Mae Canolfan Hamdden Cyffordd Llandudno bellach yn cynnig y cyfleusterau ffitrwydd diweddaraf ar gyfer pob gallu a lefel ffitrwydd. Mae cyfarpar Technogym newydd sbon o’r radd flaenaf yn y gampfa, a’r hen gwrt sboncen a balconi llawr cyntaf wedi cael eu trawsnewid i ardaloedd hyfforddi ymarferol.

Bydd y buddsoddiad yn cefnogi Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff a rhaglen Adsefydlu Cardiaidd llwyddiannus iawn, ac yn helpu i atynnu cwsmeriaid newydd ac aelodaeth iau Ffit Conwy.

Dywedodd y Cynghorydd Louise Emery, Aelod Cabinet sydd yn gyfrifol dros Hamdden, “Mae annog pobl yng Nghonwy i fod yn iach ac yn actif yn flaenoriaeth i'r Cyngor. Mae cael y cyfarpar ffitrwydd diweddaraf ar gael i’w ddefnyddio am bris fforddiadwy yn gam pwysig ymlaen i gyflawni hyn. Mae’r cyfleusterau newydd yng Nghyffordd Llandudno yn edrych yn wych, ac edrychaf ymlaen at weld y tri cynllun arall yn cael eu cwblhau.”

Mae ystod eang o opsiynau talu ar gael i breswylwyr Conwy ac ymwelwyr, ac mae aelodaeth Ffit Conwy yn werth gwych am arian.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Leisure-sport-and-health/Leisure-Centres/Llandudno-Junction-Leisure-Centre.aspx

 


Nodyn:  Mae’r gwaith ailwampio yn rhan o fuddsoddiad £1.1 miliwn i bedwar cyfleuster ffitrwydd yng Nghyffordd Llandudno, Canolfan Hamdden Colwyn, Canolfan Ddigwyddiadau Eirias a Chanolfan Nofio Llandudno.

Wedi ei bostio ar 02/01/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy