Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Parhau i drafod cyllideb 2020/21 yng Nghonwy

Parhau i drafod cyllideb 2020/21 yng Nghonwy


Summary (optional)
start content

Parhau i drafod cyllideb 2020/21 yng Nghonwy

Mae Arweinydd y Cyngor wedi cyflwyno'r wybodaeth ddiweddaraf am Gyllideb 2020/21 i gydweithwyr yn y Cabinet, yn barod ar gyfer penderfyniad terfynol y Cyngor yr wythnos nesaf.

Atgoffir yr Aelodau Cabinet am y ddyletswydd a’r cyfrifoldeb i bennu cyllideb gytbwys sy’n galluogi gwasanaethau i ymateb i'r galw sydd yn eu hwynebu.

Meddai’r Cyng. Sam Rowlands: “Mae’r Gyllideb Refeniw yn un o’n hystyriaethau pwysicaf yn ystod blwyddyn y Cyngor. Mae’r cynllunio ar gyfer 2020/21 wedi bod yn arbennig o anodd oherwydd amseriad y setliad dros dro a hwyrni’r setliad terfynol.

“Mae’r rhan fwyaf o’n cyllideb yn mynd i ysgolion a gofal cymdeithasol ac mae arnom ni angen sicrhau ein bod ni’n darparu'r gwasanaethau gorau posibl i’r grwpiau, a hynny yn y sefyllfa ariannol heriol sydd ohoni.”

“Rwyf yn falch ein bod ni wedi gallu argymell llai o gynnydd i Dreth y Cyngor o 4.95% i gyfarfod y Cyngor yr wythnos nesaf. Yn amlwg, mae’n rhaid i ni ystyried yr holl bwysau a’r galw ar wasanaethau’r Cyngor wrth osod y gyllideb a threth y Cyngor.”

Ar 5 Mawrth bydd y Cyngor yn derbyn argymhelliad y Pwyllgor Craffu a’r Cabinet ar gyfer pennu cyllideb gytbwys a chynyddu Treth y Cyngor ar gyfer 2020/21.

 

 

Linc i’r adroddiadau a’r gwe-ddarllediad: Cabinet 27/02/20

 

Wedi ei bostio ar 27/02/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy