Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Arolwg 2023 o Etholaethau Seneddol

Arolwg 2023 o Etholaethau Seneddol


Summary (optional)
start content

Arolwg 2023 o Etholaethau Seneddol

Galw ar bobl Sir Conwy i ddweud eu dweud ar newidiadau ffiniau arfaethedig

Comisiwn Ffiniau i Gymru yn agor ymgynghoriad 8-wythnos ar fap etholaethau newydd

Mae pobl Sir Conwy yn cael eu hannog i ymateb i ymgynghoriad y Comisiwn Ffiniau i Gymru ar ei map arfaethedig o etholaethau seneddol newydd.

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei gynigion cychwynnol, bydd yn arwain at newidiadau sylweddol i etholaethau ar draws Cymru, wrth i’r wlad wynebu gostyngiad yn ei nifer o Aelodau Seneddol, o’r 40 presennol i 32.

Mae’r ymgynghoriad nawr ar agor a bydd yn cau ar 3 Tachwedd 2021. Gall drigolion dweud eu dweud ar y cynigion yn lleol, neu yn genedlaethol os ydyn nhw o blaid, neu yn erbyn y cynigion.

Mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru wedi sefydlu porth ymgynghori newydd sbon ble gall drigolion pori dros y cynigion a gwneud sylwadau ar elfennau penodol ohonynt. Gallwch ymweld â’r porth ar Porth ymgynghori (bcw-reviews.org.uk)

Mae hefyd modd weld y cynigion ar Y Comisiwn Ffiniau i Gymru | BComm Wales (comffin-cymru.gov.uk) neu mewn nifer o fannau ar draws y wlad, sydd wedi rhestri ar wefan y Comisiwn.

Yn Sir Conwy mae’r dogfennau ar gael i’w gweld yng Nghanolfan Ddiwylliant Conwy, Town Ditch Road, Conwy, LL32 8NU.

Gall unrhyw un sydd eisiau ymateb i’r ymgynghoriad mewn ffordd arall  anfon eu sylwadau ar e-bost i cffg@ffiniau.cymru neu yn y post i Comisiwn Ffiniau i Gymru, Tŷ Hastings, Caerdydd, CF24 0BL.

Yn annog y cyhoedd i ymateb i’r ymgynghoriad, dywedodd Iwan Davies, Swyddog Canlyniadau ar gyfer etholaethau Aberconwy a Gorllewin Clwyd: “Mae’r cynigion cychwynnol yma gan y Comisiwn Ffiniau i Gymru yn awgrymu y bydd newidiadau sylweddol ar draws y wlad.

“Cam cyntaf yw hwn ar siwrne hir tuag at ad-drefnu etholaethau seneddol Cymru ac mae’ch gwybodaeth leol chi yn allweddol i’r arolwg.

“Anogaf bawb i leisio’u barn cyn 3 Tachwedd.”

Mae’n rhaid i bob etholaeth sydd yn cael eu cynnig gan y Comisiwn cynnwys rhwng 69,724 a 77,062 o etholwyr. Mi fydd y Comisiwn yn ystyried bob cynrychiolaeth sydd yn cael eu derbyn yn ystod y cyfnod ymgynghori ond maent wedi pwysleisio bod cynrychiolaethau yn gryfach pan maent yn cynnig opsiynau amgen sydd yn bosib o dan y ddeddf.

 

DIWEDD

Wedi ei bostio ar 08/09/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content