Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Trafodaethau cyllideb 2023/24

Trafodaethau cyllideb 2023/24


Summary (optional)
start content

Trafodaethau cyllideb 2023/24

Bydd y Cynghorwyr yn trafod y setliad dros dro yn fanwl yr wythnos nesaf pan fyddant yn cyfarfod i drafod y gyllideb ddangosol ar gyfer 2023/24.

Gan siarad cyn cyfarfod yr wythnos nesaf, dywedodd Mike Priestley, Aelod Cabinet Cyllid Conwy: “Ers i Lywodraeth Cymru gyhoeddi eu cyllid ar gyfer llywodraeth leol ar 14 Rhagfyr, mae ein Tîm Cyllid wedi bod yn gweithio ar y ffigyrau dros dro i lunio adroddiad manwl i’w drafod gan y Cynghorwyr.

“Fel y mae ar hyn o bryd, bydd Conwy yn derbyn cynnydd o 7.3% mewn cyllid gan Lywodraeth Cymru. Er mawr siom, mae hyn yn is na chyfartaledd Cymru o 7.9%.

“Er bod unrhyw gynnydd yn cael ei groesawu, nid yw’n ddigonol ar gyfer diwallu’r diffygion cyllid mae’r Cyngor yn eu hwynebu o ganlyniad i ddyfarniadau cyflog cenedlaethol, chwyddiant prisiau, cynnydd ym mhrisiau ynni a thanwydd, a phwysau ar wasanaethau – yr ydym ar hyn o bryd yn edrych ar ddiffyg o fwy na £21.5 miliwn o ran adnoddau.

“Mae gwaith i’w wneud eto a mwy o benderfyniadau anodd i’w gwneud er mwyn gallu cyflwyno cyllideb gytbwys i’r Cyngor ym mis Mawrth, ond hoffwn ddiolch i’r holl swyddogion a chynghorwyr sydd wedi cyfrannu i’r gwaith hwn hyd yma.

Disgwylir i Lywodraeth Cymru gyhoeddi’r setliad terfynol ar gyfer Conwy ddechrau mis Mawrth.

Bydd y Cyngor yn cyfarfod ar 2 Mawrth i gadarnhau a chytuno ar y gyllideb a Threth y Cyngor ar gyfer 2023/24.

 

Cyfarfodydd:

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cyllid ac Adnoddau 
Gellir darllen yr adroddiad llawn a gwylio’r cyfarfod yma:  Democratiaeth Leol Conwy : Rhaglen Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cyllid ac Adnoddau ddydd Llun, 23 Ionawr 2023, 10.00 am

Cabinet 
Gwyliwch y cyfarfod:  Democratiaeth Leol Conwy : Rhaglen ar gyfer y Cabinet ddydd Mawrth, 24 Ionawr 2023, 2.00 pm

 

Wedi ei bostio ar 20/01/2023

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content