Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Buddsoddiad £49miliwn ar gyfer ysgolion Conwy

Buddsoddiad £49miliwn ar gyfer ysgolion Conwy


Summary (optional)
start content

Buddsoddiad £49miliwn ar gyfer ysgolion Conwy

Bydd Aelod Cabinet dros Addysg Conwy brynhawn heddiw yn cadarnhau buddsoddiad £49miliwn yn ysgolion y sir dros y 5 mlynedd nesaf.

Bydd Aelodau'r Cabinet yn cael cais i gymeradwyo Rhaglen Amlinellol Strategol Ysgolion yr 21ain Ganrif, sy’n amlinellu cynigion Conwy ar gyfer moderneiddio ysgolion o 2019 i 2024.

Hwn fydd ail gam y buddsoddiad mawr yn ysgolion Conwy; y bwriad yw gwella amgylcheddau dysgu a chanlyniadau addysgol; helpu i gwrdd â safonau adeiladu cenedlaethol a lleihau olion traed carbon a chostau cynnal.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Addysg, y Cynghorydd Garffild Lewis, “Fel Cyngor rydym am wneud popeth y gallwn i wella ein hysgolion fel bod gan ein holl bobl ifanc yr amgylchedd cywir i ddysgu a llwyddo."

“O dan y buddsoddiad hwn sydd werth sawl miliwn, rwy’n edrych ymlaen i weld y prosiectau unigol yn dod yn eu blaen, o wella cyfleusterau presennol ac estyniadau i adeiladu ysgolion cyfan gwbl newydd.”

Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi rhoi cymeradwyaeth mewn egwyddor i’r rhaglen hon sydd werth £43miliwn.

Dywedodd y Cyng. Lewis, “Yn ychwanegol at raglen ysgolion yr 21ain ganrif, rydym hefyd wedi derbyn £6miliwn arall mewn grantiau ar gyfer cynlluniau addysg amrywiol.”

  • Grantiau Cyfalaf ar gyfer Adeiladau, sydd werth £4miliwn, i gyflwyno’r cynllun gofal plant 30 awr;
  • Dros £1.2miliwn i hybu cyfleusterau cyfrwng Cymraeg mewn tri lleoliad;
  • £900,000 ar gyfer prosiectau dysgu cymunedol,

“Mae hynny’n golygu y bydd cyfanswm o dros £49miliwn yn cael ei fuddsoddi ac felly fe fyddwn i’n hoffi diolch i’r tîm yn y Gwasanaethau Addysg am eu holl waith caled yn sicrhau’r grantiau hyn a'r cyllid."

Wedi ei bostio ar 14/05/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy