Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Canlyniadau Lefel A

Canlyniadau Lefel A


Summary (optional)
start content

Canlyniadau Lefel A

Dywedodd y Cynghorydd Julie Fallon, Aelod Cabinet Addysg Conwy, “Hoffwn longyfarch ein holl ddysgwyr ifanc ar draws y Sir am eu cyflawniadau yn arholiadau lefel A ac AS eleni. Maent wedi gwneud mor dda ac wedi gweithio mor galed i gyflawni’r canlyniadau hyn.

Mae lefel A, AS, TGAU, Tystysgrif Her Sgiliau a Bagloriaeth Cymru wedi cael eu dyfarnu ar sail Graddau Asesiad Canolfan. Teimlwn bod hyn er budd pennaf ein pobl ifanc sydd wedi dangos cadernid sylweddol yn ystod blwyddyn heriol arall.

“Dymunaf yn dda iawn iddynt wrth iddynt benderfynu ar eu gyrfaoedd yn y dyfodol, ac rwy’n siŵr y byddent oll yn ymuno â mi i ddiolch i’w rhieni, teuluoedd, ein hathrawon a staff cefnogi ardderchog sydd wedi eu cynorthwyo a’u cefnogi trwy gydol eu hastudiaethau.”

Wedi ei bostio ar 10/08/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content