Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Mae ailddatblygiad mawr canolfan gelfyddydau a digwyddiadau Gogledd Cymru nawr ar y gweill

Mae ailddatblygiad mawr canolfan gelfyddydau a digwyddiadau Gogledd Cymru nawr ar y gweill


Summary (optional)
start content

Mae ailddatblygiad mawr canolfan gelfyddydau a digwyddiadau Gogledd Cymru nawr ar y gweill

Bydd y prosiect, gwerth oddeutu £3miliwn yn cynyddu hyblygrwydd mannau cynhadledd yn Venue Cymru, Llandudno, gan wneud i’r cyfleuster weithio’n well a bod yn fwy deniadol i sefydliadau sy’n dymuno cynnal digwyddiadau mawr cenedlaethol a hyd yn oed rhyngwladol yno.  

Mae Venue Cymru yn cynhyrchu £33.5miliwn mewn budd economaidd i’r rhanbarth, yn flynyddol (Arad Research), gan gefnogi dros 600 o swyddi yn yr ardal.  

Mae cyllid ar gyfer y prosiect wedi dod drwy’r Rhaglen Cyrchfan Atyniad Twristiaeth, rhaglen o dan arweiniad Croeso Cymru o brif ddatblygiadau twristiaeth ar draws Cymru a ariannwyd drwy Gronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewrop a chefnogir drwy arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Mae’r rhaglen ailddatblygu wedi’i chynllunio’n ofalus i weithio o amgylch yr archebion cynhadledd a theatr presennol i leihau unrhyw amhariad i gwsmeriaid.

Mae’n cynnwys:

  • Creu ystafell gynhadledd/stiwdio 180 metr sgwâr, lle amlbwrpas gyda llawr sbring y gellir ei ddefnyddio ar gyfer perfformiadau ac ymarferion yn ogystal â chyfarfodydd cynhadledd. Bydd hwn yn creu un o 4 lle y gall cynadleddau mawr wahanu iddynt a defnyddir hefyd i gefnogi rhaglen greadigol y flwyddyn gyfan.
  • Partisiwn y gellir ei dynnu o’i le yn cael ei osod yn y Prif Neuadd, yn caniatáu 700 metr sgwâr o le i’w rannu’n ddau, gan gynyddu hyblygrwydd i ddenu busnesau cynhadledd newydd i’r dref
  • Ad-drefnu’r Ystafell Orme ar y llawr daear – bydd hyn yn cysylltu’r atriwm cynhadledd a chyntedd y theatr, gan alluogi Venue Cymru i ddefnyddio’r ystafell weithgaredd heb gwsmeriaid yn colli mynediad drwy’r adeilad.  Bydd yna far a chyfleusterau arlwyo gwell yn Ystafell Orme hefyd
  • Ad-drefnu mannau gwasanaeth cefn tŷ, ynghyd â lifft gwasanaeth a phwll grisiau newydd
  • Wal ffrynt gwydr newydd ar ffrynt y promenâd

Dywedodd y Cynghorydd Louise Emery, Aelod Cabinet Datblygu Economaidd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: “Mae’n wych gweld y prosiect yn dechrau.  Bydd y cynllun newydd a mannau cyfarfod ychwanegol yn galluogi’r ganolfan i ddenu mwy o amrywiaeth o gleientiaid ac mae mwy o archebion yn golygu mwy o fusnes i’r economi leol.”

Dywedodd Sarah Ecob, Rheolwr Cyffredinol, Venue Cymru: “Rydym yn falch iawn ein bod wedi gallu sicrhau cyllid i ehangu'r adeilad, fydd yn ein helpu i ddenu hyd yn oed mwy o ddigwyddiadau i Landudno yn y dyfodol."

Mae canolfan gynhadledd Venue Cymru yn denu prif gymdeithasau cenedlaethol o Undebau Llafur, pleidiau gwleidyddol, grwpiau crefydd a ffydd a sefydliadau gwyddonol. Mae’r adeilad hefyd yn boblogaidd iawn fel lleoliad ar gyfer digwyddiadau ar y teledu gan gynnwys twrnamaint chwaraeon fel Snwcer Pencampwriaeth Chwaraewyr Ladbrokes, ‘Question Time’ BBC1 a’r Eurovision Ieuenctid ar S4C.

Bydd y prosiect ailddatblygu yn cael ei gwblhau yn yr haf 2019 a’r contractwr yw Adever Construction.

Wedi ei bostio ar 15/01/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy