Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Priodas Gyntaf Bodlondeb

Priodas Gyntaf Bodlondeb


Summary (optional)
start content

Priodas Gyntaf Bodlondeb

Y penwythnos diwethaf (17/11/18) cafodd seremoni briodas ei chynnal am y tro cyntaf yn swyddfeydd dinesig Bodlondeb yng Nghonwy, sy’n adeilad rhestredig gradd II.

Joanne Conway a Nicholas Gardener, cwpwl lleol, oedd y cyntaf i briodi yn y lleoliad hwn a gafodd drwydded i gynnal priodasau, seremonïau sifil a digwyddiadau preifat yn gynharach eleni.

“Roeddem wrth ein bodd o gael bod y cwpwl cyntaf i briodi yn y lleoliad prydferth hwn gyda'i olygfeydd anhygoel ar gyfer ein ffotograffwyr," meddai Joanne.

Mae’r adeilad hynafol sy'n 140 mlwydd oed gyda'i risiau derw llydan, drysau gyda phaneli, lle tân Gothig a llawr marmor gwreiddiol yn darparu lleoliad delfrydol ar gyfer priodas. Tu mewn yr adeilad, sy’n hynod drawiadol, oedd un o brif resymau’r cwpwl dros ddewis y lleoliad hwn ar gyfer priodas hydrefol llawn awyrgylch.  

Bwriad y cam i ddefnyddio Bodlondeb fel lleoliad ar gyfer priodasau yw cynyddu incwm ar gyfer y Cyngor a darparu cyfleoedd i ddarparwyr a busnesau lleol i elwa o gynnal digwyddiadau yma. Gall Bodlondeb gyflenwi amryw o becynnau gwahanol ar gyfer derbyniadau a bydd trefnwyr yn nodi cyfleoedd ar gyfer gwestai, tai bwyta, gwerthwyr blodau, bariau a gwasanaethau eraill yn yr ardal sy’n ymwneud â phriodasau a digwyddiadau i ddarparu gwasanaethau ar gyfer digwyddiadau.

Dywedodd y Cynghorydd Anne McCaffrey, Aelod Cabinet Democratiaeth, y Gyfraith a Moderneiddio: “Fe aethom ati i gofrestru Bodlondeb ar gyfer priodasau i helpu i roi hwb i economi Conwy ac er mwyn i gyflenwyr lleol elwa. Mae Bodlondeb yn lleoliad hyfryd a gall nawr ddarparu’r amgylchedd cywir ar gyfer priodas gofiadwy.”

 

Wedi ei bostio ar 21/11/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy