Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Canlyniadau Safon Uwch

Canlyniadau Safon Uwch


Summary (optional)
start content

Canlyniadau Safon Uwch

Dywedodd y Cynghorydd Julie Fallon, Aelod Cabinet Addysg Conwy:

“Hoffwn longyfarch ein holl ddysgwyr ar draws y Sir am eu cyflawniadau yn arholiadau lefel A ac AS eleni. Maent wedi gwneud mor dda ac wedi gweithio mor galed i gyflawni’r canlyniadau hyn.

“Dymunaf yn dda iawn iddynt wrth iddynt benderfynu ar eu gyrfaoedd yn y dyfodol, ac rwy’n siŵr y byddent oll yn ymuno â mi i ddiolch i’w rhieni, teuluoedd, ein hathrawon a staff cefnogi ardderchog sydd wedi eu cynorthwyo a’u cefnogi trwy gydol eu hastudiaethau.”

Wedi ei bostio ar 18/08/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content