Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Sesiwn Ar-lein Trawsnewid ADY

Sesiwn Ar-lein Trawsnewid ADY


Summary (optional)
start content

Sesiwn Ar-lein Trawsnewid ADY

Mae Gwasanaeth Addysg a Gofal Cymdeithasol Conwy yn trefnu sesiwn gwybodaeth ar gyfer rhieni a gofalwyr am y Rhaglen Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Bydd y sesiwn yn cael ei chynnal ar-lein a bydd yn darparu gwybodaeth a chyngor i helpu rhieni/gofalwyr i gyfrannu mewn cyfarfodydd a thrafodaethau Adolygu sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn. 

Mae’r Cynghorydd Julie Fallon, Aelod Cabinet Addysg Conwy yn annog rhieni a gofalwyr i gymryd rhan.  Dywedodd, “Bydd y sesiwn hon yn amhrisiadwy os ydych yn debygol o fynychu cyfarfodydd adolygu gyda phlentyn neu berson ifanc neu ar eu rhan.  Mae cyfarfodydd adolygu yn cynnig cyfle pwysig i siarad am anghenion eich plentyn a hefyd am eu cryfderau, eu dyheadau a'r ffordd orau o’u cefnogi. 

“Bydd y sesiwn ar-lein hon yn eich helpu i wybod beth i’w ddisgwyl mewn cyfarfod adolygu a sut i wneud y gorau ohono.”

Mae croeso i bob rhiant/gofalwr.

Bydd y sesiwn hon yn cael ei chynnal:

ar:  Dydd Iau 4 Chwefror 2021
amser:  1-2yp

I ymuno â'r sesiwn, anfonwch eich enw a'ch cyfeiriad e-bost at ALN@conwy.gov.uk erbyn 21 Ionawr 2021.  Byddwn yn cadarnhau eich lle ar y sesiwn ac yn anfon dolen atoch i'r sesiwn ar-lein.

 

Cefndir: Gwybodaeth Llywodraeth Cymru am y Rhaglen Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol

 

Wedi ei bostio ar 06/01/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy