Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Mynediad ar gael i gyfrifiaduron mewn llyfrgelloedd

Mynediad ar gael i gyfrifiaduron mewn llyfrgelloedd


Summary (optional)
start content

Mynediad ar gael i gyfrifiaduron mewn llyfrgelloedd

Mae modd i bobl rŵan ddefnyddio cyfrifiaduron yn llyfrgelloedd Abergele, Bae Colwyn, Conwy, Llandudno a Llanrwst.

Gallwch ddefnyddio’r cyfrifiaduron yn rhad ac am ddim ond mae angen bod yn aelod o’r llyfrgell. I sicrhau amgylchedd diogel, oherwydd pandemig y coronafeirws, hyn a hyn o gyfrifiaduron fydd ar gael a bydd yn rhaid i chi archebu ymlaen llaw drwy ffonio 01492 576139.

Cofiwch fod ein gwasanaeth ffonio a chasglu ar gael ymhob llyfrgell yn y sir. Gallwch archebu llyfrau ar-lein neu dros y ffôn. Wedyn, bydd staff y llyfrgell yn cysylltu’n ôl i drefnu dyddiad ac amser i chi gasglu’r llyfrau o fynedfa’r llyfrgell. 

Meddai’r Cyng. Mark Baker, Aelod Cabinet Celfyddydau, Treftadaeth a Diwylliant: “Rydw i’n falch iawn bod gwasanaethau llyfrgell yn parhau i agor fesul cam. Yn ogystal â’r gwasanaeth ffonio a chasglu llyfrau, rydym ni rŵan yn gallu darparu mynediad diogel i gyfrifiaduron llyfrgell. Gall pobl heb gyfrifiadur neu gysylltiad rhyngrwyd, ac sydd eisiau chwilio am swydd, gwneud cais am fudd-daliadau neu gadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau, archebu i ddefnyddio cyfrifiadur llyfrgell.”

Bydd gwybodaeth am y gwasanaeth hwn mewn llyfrgelloedd cymunedol ar gael yn fuan.

Wedi ei bostio ar 26/08/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy