Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Llwybr Teithio Llesol: Conwy i Barc Caer Seion

Llwybr Teithio Llesol:Conwy i Barc Caer Seion


Summary (optional)
start content

Llwybr Teithio Llesol:Conwy i Barc Caer Seion

Gwaith yn dechrau:   Dydd Llun 25 Tachwedd 2019
Gwaith yn dod i ben: Dydd Gwener 6 Mai 2020 (yn dibynnu ar y tywydd)

Bydd y gwaith i wella’r llwybr troed o Gonwy i Barc Caer Seion yn dechrau ar 25 Tachwedd, fel rhan o’n buddsoddiad parhaus i wella rhwydwaith Teithio Llesol Sir Conwy.

Beth sy’n digwydd?
Byddwn yn adeiladu llwybr newydd ar gyfer cerddwyr a beicwyr rhwng Conwy ac Ystad Ddiwydiannol Caer Seion a fydd hefyd yn cynnwys mesurau arafu traffig.

Mae’n bosibl y bydd cyfyngiadau parcio ar adegau penodol tra bo'r gwaith yn mynd rhagddoDylech osgoi parcio ger rhannau o’r llwybr troed lle mae’r contractwr yn gweithio.Bydd hyn yn ein helpu i gwblhau’r gwaith mor gyflym ac effeithlon â phosibl.

Bydd cyfyngiad ar fynediad i gerddwyr ar hyd y llwybrau troed presennol rhwng Conwy a Pharc Caer Seion hefyd.Ymddiheurwn o flaen llaw am yr anghyfleustra a achosir gan hyn – byddwn yn ceisio amharu cyn lleied ag sy’n bosibl. Bydd y llwybr newydd ar gyfer cerddwyr a beicwyr yn darparu llwybr mwy diogel, haws a mwy uniongyrchol i Gonwy a bydd y gymuned yn elwa’n barhaus ohono.

Pwy sy’n gwneud y gwaith? 
Caiff y gwaith ei wneud gan ein contractwyr Alun Griffiths Ltd.

Cwestiynau? 
Os oes arnoch angen mwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Tîm Cynghori ar erf@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 576100.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.
Diolch i chi am eich amynedd wrth i ni wneud y gwaith gwella hwn.

https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Parking-Roads-and-Travel/Active-Travel/Active-Travel-Routes.aspx

Wedi ei bostio ar 21/11/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy