Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Llwybr Teithio Llesol: Llwybr Cerdded a Beicio Rhos Point

Llwybr Teithio Llesol: Llwybr Cerdded a Beicio Rhos Point


Summary (optional)
start content

Llwybr Teithio Llesol: Llwybr Cerdded a Beicio Rhos Point

Gwaith yn dechrau:   Dydd Llun 6 Ionawr 2020
Gwaith yn dod i ben: Dydd Gwener 27 Mawrth 2020 (yn dibynnu ar y tywydd)

Rydym yn falch o roi gwybod bod y Cyngor wedi blaenoriaethu Rhos Point ar gyfer gwaith gwella troedffordd, fel rhan o’n buddsoddiad parhaus i wella ein rhwydwaith Teithio Llesol.

Beth sy’n digwydd?
Byddwn yn adeiladu llwybr newydd ar gyfer cerddwyr a beicwyr ar hyd Rhos Point a fydd hefyd yn cynnwys mesurau arafu traffig.
Mae’n bosibl y bydd cyfyngiadau parcio ar adegau penodol tra bo'r gwaith yn mynd rhagddo Dylech osgoi parcio ger rhannau o’r llwybr troed lle mae’r contractwr yn gweithio. Bydd hyn yn ein helpu i gwblhau’r gwaith mor gyflym ac effeithlon â phosibl.
Mae’n bosibl y bydd cyfyngiadau ar fynediad i gerddwyr ar hyd y llwybrau troed presennol ar hyd Rhos Point ar adegau. Ymddiheurwn o flaen llaw am yr anghyfleustra a achosir gan hyn – byddwn yn ceisio amharu cyn lleied ag sy’n bosibl. 
Bydd y llwybr newydd ar gyfer cerddwyr / beicwyr yn darparu llwybr mwy diogel, haws a mwy uniongyrchol ar hyd yr arfordir a bydd y gymuned yn elwa’n barhaus ohono.

Pwy sy’n gwneud y gwaith?
Bydd y gwaith yn cael ei wneud gan ein contractwyr GH James Cyf.

Cwestiynau?
Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, cysylltwch â’r Tîm Cynghori ar:
erf@conwy.gov.uk neu ffoniwch (01492) 576100.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.
Diolch i chi am eich amynedd wrth i ni wneud y gwaith gwella hwn.

Llwybrau Teithio Llesol

Wedi ei bostio ar 16/12/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy