Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Advice for night time businesses ahead of re-opening

Cyngor i fusnesau gyda'r hwyr cyn iddynt ail-agor


Summary (optional)
start content

Cyngor i fusnesau gyda'r hwyr cyn iddynt ail-agor

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Sir Ddinbych a Heddlu Gogledd Cymru yn gweithio gyda Night Time Economy Solutions a Best Bar None i ddarparu sesiwn ryngweithiol am ddim er mwyn cynnig syniadau ac awgrymiadau i dafarndai, bariau, clybiau nos, a bwytai ar yr hyn y gallant ei wneud yn awr i baratoi ar gyfer ail- agor a phethau eraill i’w hystyried.

Bydd y sesiwn ddwy awr  o hyd  yn Cymryd lle fore Mercher, 24 Mehefin am 10am a bydd yn ymdrin â'r pynciau canlynol:  strategaeth ar gyfer ail- agor; polisïau, prosesau,  gweithdrefnau; rheoli ac asesu risg; hyfforddiant staff; ymbellhau cymdeithasol; hylendid; toiledau ac archebu.

Yn ogystal â hyn, bydd y sesiwn yn edrych ar hyrwyddo, marchnata a chysylltiadau cyhoeddus; rheoli staff; cymorth ariannol a diweddariad cyfreithiol.

Mae’r sesiynau ar gael i fusnesau yn Sir Conwy, Sir Ddinbych a Wrecsam.

Er mwyn archebu lle, cysylltwch â: trwyddedu@conwy.gov.uk

Wedi ei bostio ar 18/06/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy