Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cipolwg ar y Llyfrgell newydd yng Nglasdir

Cipolwg ar y Llyfrgell newydd yng Nglasdir


Summary (optional)
start content

Cipolwg ar y Llyfrgell newydd yng Nglasdir

Dywedodd tîm Llyfrgelloedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy mai’r ysbrydoliaeth ar gyfer ardal y plant yn y Llyfrgell yn Nglasdir oedd y llyfr Stori Cymru gan y bardd, yr awdur a’r cyhoeddwr Myrddin ap Dafydd, gyda darluniau gan yr artist Dorry Spikes

Mae tîm Llyfrgelloedd Conwy, ynghyd â Myrddin, Dorry a’r cwmni dylunio Opening the Book, wedi creu llyfrgell flaenllaw i blant. Mae ystod eang o lyfrau Cymraeg a Saesneg ar gael i blant o bob oed. Ynghyd â nodweddion rhyngweithiol i archwilio a thanio’r dychymyg. A gofod dweud stori ar gyfer sesiynau stori rheolaidd, sesiynau gydag awduron ac ymweliadau gan ysgolion.

Comisiynwyd Dorry i wneud gwaith celf gwreiddiol ar gyfer y nodwedd coetir i blant.

Mae Myrddin yn hanu o Lanrwst, ac ef yw perchennog Gwasg Carreg Gwalch, cwmni cyhoeddi yn y dref. Yn garedig iawn, fe ysgrifennodd gerdd i’r llyfrgell newydd, sydd i’w gweld ar wal y Llyfrgell yng Nglasdir.

Dywedodd Myrddin: “Roedd yn hyfryd gweld yr adeilad ar ei newydd wedd. Mae’r gwaith yn ysbrydoledig a’r gobeithion ar gyfer y dyfodol yn arbennig o dda.”

Dywedodd y Cynghorydd Mark Baker, Aelod Cabinet dros y Celfyddydau, Treftadaeth a Diwylliant yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, “Rydym yn diolch i Myrddin am ei gyfraniad i’r Llyfrgell yng Nglasdir. A’i gefnogaeth barhaus a’i frwdfrydedd a’i ysbrydoliaeth i lawer.

“Rydym yn falch o’r cyfleusterau sydd gennym, a’r gwasanaethau sydd ar gael. Mae’r Llyfrgell yng Nglasdir yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu ein partneriaethau diwylliannol ac iechyd, gan amlygu unwaith eto pam ein bod yn ymgeisydd cryf ar gyfer Dinas Diwylliant y DU 2025.” 

Mae’r Llyfrgell yng Nglasdir ar agor:

  • Dydd Llun, dydd Iau a dydd Gwener 9:30am-12:45pm a 2pm-5pm 
  • Dydd Mawrth 9:30am-1pm
  • Dydd Mercher 3pm-7pm
  • Dydd Sadwrn 9:30am-12:30pm

 

Wedi ei bostio ar 05/10/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content