Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cais i ddymchwel adeiladau adfeiliedig yn Meadow Lodge

Cais i ddymchwel adeiladau adfeiliedig yn Meadow Lodge


Summary (optional)
start content

Cais i ddymchwel adeiladau adfeiliedig yn Meadow Lodge

Mae Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol Conwy wedi cyflwyno cais i ddymchwel Meadow Lodge ar Ffordd Abergele, Bae Colwyn.

Mae bwriad i godi Canolfan Asesu Plant rhanbarthol ar y safle.

Bydd y ganolfan arfaethedig yn caniatáu i weithwyr Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ddod at ei gilydd mewn un lleoliad i asesu anghenion plant a'u teuluoedd a'u gofalwyr.  Nid oes bwriad i’r ganolfan fod yn gartref parhaol i blant ond bydd yn rhywle lle bydd tîm preswyl yn gallu gofalu’n ddiogel am blant a lle gall plant a’u rhieni/gofalwyr gyfarfod â thîm therapiwtig a fydd wedi’i leoli ar y safle.

Nid yw’r safle’n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd a bydd unrhyw ddatblygiad yn gofyn am ddymchwel yr adeiladau presennol yn gyfan gwbl. Mae’r tîm sy’n gweithio ar y datblygiad wedi ymgynghori â CADW ac nid yw’r adeilad presennol yn cwrdd â’r meini prawf ar gyfer ei restru.

Mae’r cais am ganiatâd i ddymchwel wedi’i gyflwyno i’r Awdurdod Cynllunio ac yn mynd drwy’r broses gynllunio ar hyn o bryd.

 

Nodyn i Olygyddion:

RHIF CAIS: 0/47401
Cyfeiriad y Safle: Meadow Lodge 247 Ffordd Abergele, Bae Colwyn, LL29 9YF 

 

Wedi ei bostio ar 29/06/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy