Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Armed Forces Day Flag to fly

Chwifio'r Faner ar Ddiwrnod y Lluoedd Arfog


Summary (optional)
start content

Chwifio'r Faner ar Ddiwrnod y Lluoedd Arfog

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn codi baner Diwrnod y Lluoedd Arfog i nodi'r achlysur ddydd Sadwrn, 26 Mehefin.

Dywedodd y Cyng Liz Roberts, Cefnogwr y Lluoedd Arfog ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, “Mae’n fraint cael codi’r faner tu allan i swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ym Modlondeb i ddangos ein cefnogaeth o’r Lluoedd Arfog, gan gynnwys y nifer o filwyr wrth gefn.  Mae Diwrnod y Lluoedd Arfog yn gyfle i gymunedau ddangos eu cefnogaeth i ddynion a merched Lluoedd Arfog y Deyrnas Unedig, ac i amlygu cyfraniad sylweddol parhaus cyn bersonél y gwasanaeth i'n cymunedau i gyd.”

Dywedodd Jeff Moses, milwr wrth gefn gyda Thrydydd Bataliwn y Gatrawd Frenhinol Gymreig, a Swyddog Heddlu lleol gyda Heddlu Gogledd Cymru, “Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy'n gweithio'n agos gyda Thrydydd Bataliwn y Gatrawd Frenhinol Gymreig i gefnogi cymunedau'r Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr.”

Wedi ei bostio ar 25/06/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content