Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Streic Gyrwyr Arriva

Streic Gyrwyr Arriva


Summary (optional)
start content

Streic Gyrwyr Arriva

Rydym yn ymwybodol o’r gweithredu diwydiannol arfaethedig o 6am ar 14 Tachwedd tan 19 Rhagfyr 2021.

Os fydd y streic yn digwydd, bydd yn effeithio ar nifer o lwybrau bysiau allweddol ar draws Conwy gan achosi amhariad i nifer o ddefnyddwyr sy’n dibynnu ar y gwasanaethau hyn, gan gynnwys dysgwyr ysgol a choleg.

O ystyried nifer y gwasanaethau bws a all gael eu heffeithio, nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy mewn sefyllfa i ddarparu gwasanaethau amgen ac felly anogwn y rhai sy’n defnyddio’r gwasanaethau hyn i wneud trefniadau teithio amgen ar gyfer yr wythnosau nesaf.

Mae’r Cyngor yn defnyddio gwasanaethau Arriva i ddarparu cludiant ar gyfer dysgwyr sydd â hawl i gludiant ysgol am ddim. Lle bynnag bosibl, byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddarparu trefniadau amgen ar gyfer y dysgwyr hynny sydd eisoes yn derbyn cludiant am ddim i'r ysgol a byddwn yn cysylltu â rhieni/gofalwyr i gadarnhau hyn ar wahân.  

 

Wedi ei bostio ar 12/11/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content