Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cynllun celf yn chwilio am artistiaid ifanc y dyfodol

Cynllun celf yn chwilio am artistiaid ifanc y dyfodol


Summary (optional)
start content

Cynllun celf yn chwilio am artistiaid ifanc y dyfodol

Mae Gwasanaeth Celfyddydau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn chwilio unwaith eto am artistiaid ifanc y dyfodol i ymuno â chynllun llwyddiannus Criw Celf.

Mae Criw Celf yn glwb celf ar gyfer plant rhwng 9 a 14 mlwydd oed sydd wedi dangos addewid artistig a / neu ddiddordeb arbennig mewn celf i allu ymarfer a datblygu eu sgiliau celf.

Bydd tua 60 o blant gyda chais llwyddiannus, yn mynd i gyfres o chwe dosbarth meistr celf gydag artistiaid proffesiynol ac ymweliad i oriel neu stiwdio.

Mae’r cynllun yn rhedeg ar draws Gogledd Cymru ac mae 150 o blant wedi cymryd rhan yn Sir Conwy ers 2010. Diolch i gymhorthdal gan Gyngor y Celfyddydau Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, £38 bydd pob plentyn a ddewisir yn ei dalu’n unig. Mae bwrsarïau hefyd ar gael i gefnogi plant sy’n cael prydau ysgol am ddim.

Dywedodd Siân Young, Swyddog Datblygu Celfyddydau Conwy, "Mae'r sesiynau dosbarth meistr Criw Celf wedi profi i fod yn llwyddiant go iawn, gyda'r myfyrwyr sy’n cymryd rhan a’r artistiaid proffesiynol sy’n hwyluso sesiynau. Rydym wedi gweld datblygiad go iawn yn sgiliau ac angerdd yr artistiaid ifanc.”

“Rydym rŵan yn recriwtio ar gyfer aelodau newydd, felly os ydych chi'n gwybod am blentyn sy'n breuddwydio am fod yn artist, yna beth am roi ei enw ymlaen?”

Bydd angen i bob plentyn a enwebwyd, gyflwyno enghreifftiau o'u gwaith. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 8 Rhagfyr.

Am ragor o wybodaeth, neu i enwebu plentyn ar gyfer y cynllun 2019, ewch i’w wefan: www.criwcelf.co.uk/about , neu cysylltwch â Sian Young, Swyddog Datblygu Celf ar sian.young@conwy.gov.uk  neu ffoniwch 01492 575572.

Wedi ei bostio ar 19/11/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy