Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Avoid overloading with free caravan and campervan weight checks

Ceisiwch osgoi gorlwytho gyda gwiriadau pwysau carafanau a cherbyd gwersylla am ddim


Summary (optional)
start content

Ceisiwch osgoi gorlwytho gyda gwiriadau pwysau carafanau a cherbyd gwersylla am ddim

Anogir preswylwyr yng Nghonwy a Sir Ddinbych sy'n berchen ar garafanau neu faniau gwersylla i fanteisio ar wiriadau pwyso cerbydau am ddim a chyngor diogelwch - i sicrhau eu bod yn aros o fewn y gyfraith.

Mae Swyddogion Safonau Masnach Conwy, Safonau Masnach Sir Ddinbych ac adran Diogelwch Cymunedol Heddlu Gogledd Cymru yn cynnig sesiynau “Gwirio Pwysau Eich Cerbyd” am ddim yn y bont bwyso ar yr A525 rhwng Rhuddlan a Llanelwy ar y dyddiadau a'r amseroedd canlynol.

17 Mai - 9am - 1pm

7 Mehefin - 12 pm - 4pm

21 Mehefin - 12 pm - 4pm

19 Gorffennaf - 9am - 1pm

2 Awst – 12pm- 4pm

16 Awst – 12pm - 4pm

Nid oes angen i bobl drefnu apwyntiad, gallant alw heibio rhwng yr amserau rhestredig ar y dyddiadau a grybwyllir a darganfod a yw eu cerbydau o fewn y pwysau cyfreithiol, a gallant sgwrsio â swyddog o Dîm Diogelwch Cymunedol Heddlu Gogledd Cymru am ddiogelwch eu carafán / cerbyd gwersylla.

Dywedodd y Cynghorydd Mark Baker, Aelod Cabinet Rheoleiddio, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: “Rydym ar ddechrau'r tymor gwyliau, felly anogir perchnogion carafanau a cherbydau gwersylla i ddod draw i sicrhau bod eu cerbydau yn cael eu llwytho o fewn y terfynau cyfreithiol a ganiateir. Gall cerbydau sydd wedi’u gorlwytho fod yn beryglus i’r gyrrwr, teithwyr a defnyddwyr eraill y ffyrdd. Bydd cerbydau yn llai sad, yn fwy anodd eu llywio ac yn cymryd mwy o amser i stopio os eir y tu hwnt i'r pwysau trymaf y dylen nhw ei gario. Gall cerbydau dros bwysau hefyd achosi niwed difrifol i ffyrdd a seilwaith.

“Mae'r sesiynau hyn yn rhad ac am ddim a bydd ein swyddogion yno i bwyso a mesur y cerbydau a rhoi gwybod am unrhyw gamau diogelwch y mae angen eu cymryd.”

Gellir dod o hyd i'r bont bwyso ar ffordd A525 Rhuddlan i Lanelwy, tua milltir o Ruddlan, wedi'i lleoli yn y gilfan. Bydd arwyddion yn dangos bod y bont bwyso ar waith.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y sesiynau, cysylltwch ag adran Safonau Masnach Conwy ar safonau.masnach@conwy.gov.uk neu adran Safonau Masnach Sir Ddinbych ar safonau.masnach@sirddinbych.gov.uk

Wedi ei bostio ar 14/05/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy