Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Byddwch ar eich gwyliadwriaeth

Byddwch ar eich gwyliadwriaeth - Rhybudd ynghylch gweithredwyr anghyfreithlon yn dympio gwastraff


Summary (optional)
start content

Byddwch ar eich gwyliadwriaeth - Rhybudd ynghylch gweithredwyr anghyfreithlon yn dympio gwastraff

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn rhybuddio pobl i fod yn wyliadwrus rhag cludwyr gwastraff anghyfreithlon.

Daw’r rhybudd yn dilyn dedfrydu gweithredwr gwastraff o Fae Kinmel am gludo a thipio gwastraff cartref yn anghyfreithlon yn Llysfaen, Conwy y llynedd.

Hysbysebodd Daniel McNeill wasanaethau gwared gwastraff ar Facebook a chasglodd wastraff cartref ledled Gogledd Cymru.

Plediodd McNeill yn euog i’r cyhuddiadau yn Llys Ynadon Llandudno a derbyniodd ddedfryd o 20 wythnos o garchar, wedi’i ohirio am 12 mis, cyrffyw 14 wythnos a chyfraniad o £1,500 tuag at gostau’r erlyniad.

Ymchwiliwyd i'r achos ar y cyd gan swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Dywedodd Euros Jones, Rheolwr Gweithrediadau CNC yng Ngogledd Cymru: “Os yw cynnig yn ymddangos yn rhy dda i fod yn wir, yna byddwch yn wyliadwrus, mae’n debygol iawn bod y cludwr yn gweithredu’n anghyfreithlon ac yn dympio gwastraff lle bydd yn niweidio’r gymuned leol a’r amgylchedd.

“Rhaid bod gan bob busnes yn y diwydiant gwastraff drwydded i symud, storio a thrin gwastraff.

“Mae’r achos yma’n dangos yn glir y bydd unrhyw un sy’n ceisio gweithredu tu allan i’r rheolau yn cael eu herlid drwy’r llysoedd.”

Ar gyfartaledd mae cludwr gwastraff cyfreithlon yn codi tua £52 i gael gwared â bwndel o wastraff cist car, tra byddai llwyth fan yn costio tua £166 a llwyth sgip ar gyfartaledd tua £230.

Os yw'ch cludwr gwastraff yn codi llai, gofynnwch am gael gweld ei drwydded cludwr gwastraff a gwirio y gofrestr gyhoeddus ar y wefan www.cyfoethnaturiol.cymru

Dylai unrhyw un sy'n amau ​​gweithgaredd gwastraff anghyfreithlon roi gwybod amdano trwy linell gymorth digwyddiadau CNC ar 03000 65 3000.

Wedi ei bostio ar 19/04/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy