Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Byddwch yn ddiogel, byddwch yn barod yng Ngogledd Cymru

Byddwch yn ddiogel, byddwch yn barod yng Ngogledd Cymru


Summary (optional)
start content

Byddwch yn ddiogel, byddwch yn barod yng Ngogledd Cymru

Byddwch yn ddiogel, byddwch yn barod yw'r neges y tu ôl i ymgyrch fawr yn y cyfryngau cymdeithasol sy' n cael ei lansio ym mis Medi ac a gefnogir gan holl gynghorau gogledd Cymru, Llywodraeth Cymru, y gwasanaethau brys a rhai cwmnïau cyfleustodau.

Mae'r ymgyrch #30days30waysUK wedi bod ar waith mewn rhannau o'r Deyrnas Unedig ac mewn gwledydd eraill ledled y byd dros y blynyddoedd diwethaf ac eleni mae'n cael ei chefnogi gan Fforwm Lleol Cymru GydnerthGogledd Cymru, corff sy'n cynnwys yr holl sefydliadau sy'n ymwneud ag ymdrin ag argyfyngau) yn rhoi benthyg ei gefnogaeth. Mae gan y Fforwm ddyletswydd i rybuddio a rhoi gwybod i'r cyhoedd sut i gadw n ddiogel yn ystod argyfyngau.

Bydd un neges yn cael ei chyhoeddi bob dydd yn ystod mis Medi ar amrywiaeth eang o faterion, gan gynnwys sut i ddelio â llifogydd, aros yn ddiogel yn y cartref, ymwybyddiaeth o seiber-fwlio, diogelwch tân, cynghorion ar yrru mewn tywydd gaeafol a ble i ddod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf am waith ffordd a rhybuddion traffig.

Dywedodd y Cynghorydd Sam Rowlands, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: “Mae pawb yn gobeithio na fyddant mewn argyfwng, ond gall digwyddiadau ddigwydd yn unrhyw le, ar unrhyw adeg.  Nod yr ymgyrch ydi annog pobl i feddwl am yr hyn y byddent yn ei wneud yn ystod amrywiaeth o argyfyngau a chymryd camau syml i sicrhau eu bod wedi paratoi os bydd argyfwng. Trwy gymryd rhan yn ymgyrch #30Days30WaysUK gobeithio y gallwn rannu llawer o wybodaeth ddefnyddiol y gall pobl ei ddysgu – i’w helpu i gadw eu hunain, eu teuluoedd a’u cymunedau’n ddiogel.”

Gall preswylwyr ddod o hyd i'r negeseuon ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol yr holl bartneriaid sy'n rhan o'r ymgyrch yng Ngogledd Cymru a thrwy ddefnyddio'r hashnod lleol #cydnerthgogleddcymru

Wedi ei bostio ar 30/08/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy