Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cyhoeddi Enillwyr Gwobr Braf Bob Nos 2019 yn Sir Conwy

Cyhoeddi Enillwyr Gwobr Braf Bob Nos 2019 yn Sir Conwy


Summary (optional)
start content

Cyhoeddi Enillwyr Gwobr Braf Bob Nos 2019 yn Sir Conwy

Cafodd goreuon bywyd nos Conwy eu hanrhydeddu mewn seremoni wobrwyo ddydd Llun 25 Tachwedd wrth i enillwyr y Gwobrau Braf Bob Nos rhanbarthol gael eu cyhoeddi.

Mae Braf Bob Nos yn gynllun achredu sydd wedi’i gefnogi gan y Swyddfa Gartref a’r diwydiant diodydd, a'i fwriad yw hyrwyddo i safleoedd â thrwyddedau gwerthu alcohol gael eu rheoli a'u gweithredu'n gyfrifol.

Mae cyfanswm o 33 o dafarndai, barau a mannau hamdden yn y rhanbarth yn rhan o'r cynllun ac fe gwblhaodd pob un asesiadau trylwyr yn gynharach eleni i ddangos eu bod yn cwrdd â'r safonau rheoli safle uchel sy'n ofynnol gan y cynllun Braf Bob Nos.

Mae 26 o safleoedd wedi cael achrediad lefel aur, 2 lefel arian ac 1 lefel efydd. Mae 4 safle arall yn disgwyl am eu hachrediad.

Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo ym Mharc Gwyliau Golden Sands lle cyflwynwyd gwobr y Prif Enillydd i Glwb 147, Llandudno. 

Cyflwynwyd gwobrau mewn categorïau eraill i:

  • Rhos Fynach - Llandrillo-yn-Rhos – Tafarn Orau
  • Clwb 147, Llandudno – Bar Gorau
  • Y Beachcomber Club, Llanddulas – Lleoliad Hamdden Gorau
  • The George & Dragon, Abergele – Tafarn Gymunedol Orau
  • Y Gloch Las, Conwy – y Wobr Werdd

Dywedodd y Cyng Charlie McCoubrey, Aelod Cabinet Tai a Rheoleiddio: “Hoffwn i longyfarch pawb a enillodd yn eu categorïau a'r Prif Enillydd eleni am gyrraedd safon mor uchel. Maen nhw’n llwyr haeddu eu gwobrau a thrwy fod yn rhan o’r cynllun BBN, maen nhw wedi cyfrannu at leihau anhrefn sy’n gysylltiedig ag alcohol, sy’n hwb i economi dydd a nos y sir.”

Dywedodd Samantha Jones, Cydlynydd Lleol y Cynllun: “Rydyn ni’n falch iawn bod mwy o leoedd nag erioed wedi llwyddo i gael yr achrediad Braf Bob Nos yn Sir Conwy. Mae’n beth da i’r ardal ac yn dangos bod diogelwch o bwys i'r safleoedd trwyddedig yma.”

Dywedodd Is-Gadeirydd Braf Bob Nos Cenedlaethol, Robert Humphreys: “Hoffwn i ddiolch i’r holl safleoedd hynny sydd wedi treulio amser i gymryd rhan yn y gwobrau eleni. Mae hi wastad yn galonogol darllen am y gwahanol fentrau mae ein haelodau’n eu datblygu er mwyn gwneud y gymuned leol yn lle mwy diogel, ac rydw i'n falch ein bod ni'n gallu cydnabod a gwobrwyo'r goreuon o'u plith.”

Cynhaliwyd raffl ac arwerthiant ar y noson a gododd dros £2,300 i Ofal Canser Tenovus.

Wedi ei bostio ar 27/11/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy