Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gwyliwch rhag sgamiau

Gwyliwch rhag sgamiau


Summary (optional)
start content

Gwyliwch rhag sgamiau

Mae tîm Treth y Cyngor Conwy’n galw ar y cyhoedd i fod yn wyliadwrus o sgamiau dros y ffôn, negeseuon testun neu e-bost.

Os ydych yn derbyn galwad ffôn, neges destun neu e-bost yn honni fod eich cyfrif treth y cyngor mewn ôl-ddyled, neu eich bod yn gymwys am ad-daliad treth y cyngor, peidiwch â darparu eich manylion banc.  

Yn yr un modd ag unrhyw alwad diwahoddiad, os ydych chi mewn unrhyw amheuaeth, nodwch rif ffôn y galwr a gwirio ei fod o’n un dilys.  Ni fydd hyn yn broblem i unrhyw weithiwr proffesiynol.

Os nad ydych chi'n siŵr os yw gwefan, e-bost neu rif ffôn yn ddilys:

  • peidiwch â rhoi unrhyw wybodaeth bersonol
  • peidiwch ag ymateb iddo
  • peidiwch â chlicio ar unrhyw ddolenni na lawrlwytho unrhyw ffeiliau

Mae hi hefyd werth atgoffa perthnasau hŷn a ffrindiau i fod yn ofalus gyda’u manylion personol a’u manylion banc.

Cofiwch y gall preswylwyr Conwy hefyd gael cyngor a chymorth am ddim ynghylch Treth y Cyngor a Budd-daliadau gan y Cyngor trwy ffonio (01492) 576607 neu anfon e-bost at trethycyngor@conwy.gov.uk neu ar-lein ar www.conwy.gov.uk/trethycyngor

Wedi ei bostio ar 04/10/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content