Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gwyliwch rhag y twyll diweddaraf ar ffonau

Gwyliwch rhag y twyll diweddaraf ar ffonau


Summary (optional)
start content

Gwyliwch rhag y twyll diweddaraf ar ffonau

Mae tîm Treth y Cyngor Conwy’n galw ar y cyhoedd i fod yn wyliadwrus o dwyll dros y ffôn ac mewn negeseuon testun.

Rydym wedi clywed am sawl achos ar draws Cymru lle mae negeseuon testun neu bobl yn ffonio’n honni eu bod yn gallu helpu pobl i gael ad-daliad Treth y Cyngor, cyn mynd ymlaen i ofyn am fanylion banc personol.

Rydym yn eich cynghori i beidio byth â rhoi eich manylion banc personol dros y ffôn oni bai eich bod yn gwbl sicr eich bod chi'n siarad â rhywun proffesiynol sy'n gweithio ar ran sefydliad sy’n gyfarwydd i chi.

Os ydych chi mewn unrhyw amheuaeth, nodwch rif ffôn y galwr a gwirio ei fod o’n un dilys.  Ni fydd hyn yn broblem i unrhyw weithiwr proffesiynol.

Mae hi hefyd werth atgoffa perthnasau hŷn a ffrindiau i fod yn ofalus gyda’u manylion personol a’u manylion banc.

Cofiwch y gall preswylwyr Conwy hefyd gael cyngor a chymorth am ddim ynghylch Treth y Cyngor a Budd-daliadau gan y Cyngor trwy ffonio (01492) 576607 neu anfon e-bost at ymholiadau.trethycyngor@conwy.gov.uk neu ar-lein ar www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Council-Tax/Council-Tax

Wedi ei bostio ar 21/03/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy