Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Lansio fideo newydd sbon yn ystod Wythnos Genedlaethol Diogelu

Lansio fideo newydd sbon yn ystod Wythnos Genedlaethol Diogelu


Summary (optional)
start content

Lansio fideo newydd sbon yn ystod Wythnos Genedlaethol Diogelu

Mae fideo sy'n codi ymwybyddiaeth o'r angen i roi gwybod am bryderon am gamdriniaeth o unrhyw fath wedi'i lansio gan Fwrdd Diogelu Gogledd Cymru.

Mae Lansio 'Gweld Rhywbeth, Dywedwch Rhywbeth' yn cyd-fynd â'r Wythnos Diogelu Genedlaethol ac yn canolbwyntio ar ddwy sefyllfa go iawn sy'n dangos nifer o wahanol fathau o gamdriniaeth yn digwydd a sut mae unigolion mewn penbleth rhwng yr angen i ymyrryd ai peidio.

Mae'r golygfeydd yn dangos dau unigolyn sy'n dod ar draws rhywfaint o dystiolaeth o gamdriniaeth gorfforol, emosiynol ac ariannol sy'n cael ei gadarnhau wrth i'r stori ddatblygu.

Dangoswyd y fideo am y tro cyntaf mewn cynhadledd ddiogelu ranbarthol a gynhaliwyd yng Nghyffordd Llandudno'r wythnos hon.

Dywedodd Jenny Williams, Cadeirydd Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru: "Gyda chymaint o sylw ar yr wythnos ddiogelu genedlaethol, mae'n amser delfrydol i godi ymwybyddiaeth o'r gwahanol fathau o gamdriniaeth a allai fod yn digwydd yn ein cymunedau.

Mae hwn yn fideo gyda stori ysgytwol ac mae hynny am reswm. Rydyn ni wir am iddi wneud pobl i feddwl ac rydym wedi dod â'r mater i fywyd trwy ddweud storïau  yn seiliedig ar ddigwyddiadau bywyd go iawn, gall helpu gweithwyr proffesiynol i ddeall y problemau cymhleth hyn. Deall y cefndir i’r straeon hyn yw'r cam cyntaf tuag at unigolion a sefydliadau i fod yn fwy hyderus i gynorthwyo'r rhai sydd mewn perygl yn well.

"Rydyn ni am i'r fideo hwn gael ei rannu ymhell ac agos er mwyn i ni allu gwneud gwahaniaeth, gwneud i bobl feddwl ac yn bwysicach fyth wneud i bobl weithredu os oes ganddynt unrhyw fath o bryder".

Cliciwch ar Gweld Rhywbeth, Dywedwch Rhywbeth i weld y fideo.

 

Wedi ei bostio ar 16/11/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy