Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Mae teithio ar fws yng Ngogledd Cymru ar fin dod yn llawer haws!

Mae teithio ar fws yng Ngogledd Cymru ar fin dod yn llawer haws!


Summary (optional)
start content

Mae teithio ar fws yng Ngogledd Cymru ar fin dod yn llawer haws!

Mae teithio ar fws yng Ngogledd Cymru ar fin dod yn llawer haws wrth i docyn dydd newydd, o’r enw 1bws, lansio dros y penwythnos.

O ddydd Sadwrn 17 Gorffennaf ymlaen, bydd un tocyn yn ddilys i’w ddefnyddio ar bob bws lleol yng ngogledd Cymru. Ar ôl i deithiwr brynu eu tocyn 1bws gan yrrwr bws eu taith gyntaf y dydd, bydd y tocyn yn ddilys wedyn ar bob bws arall y byddant yn teithio arno ar hyd a lled gogledd Cymru.

Caiff y tocyn ei dderbyn ar bob bws yng Nghonwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Ynys Môn a Wrecsam – ac ar fysiau o ogledd Cymru i Gaer, Yr Eglwys Wen a Machynlleth.

Pris tocyn oedolyn fydd £5.70, bydd yn costio £3.70 i blentyn (neu berson ifanc gyda Fy Ngherdyn Teithio) a bydd deiliaid cardiau teithio rhatach Lloegr a'r Alban hefyd yn talu £3.70. Mae tocyn teulu ar gael am £12.00. Mae deiliaid cerdyn teithio rhatach Cymru yn cael teithio am ddim.

Dywedodd y Cynghorydd Greg Robbins, Aelod Cabinet yr Amgylchedd a Chludiant Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: “Mae’r fenter hon yn gam cadarnhaol ymlaen a fydd yn helpu annog pobl ifanc ac ymwelwyr fel ei gilydd i ddefnyddio’r rhwydwaith bysiau eang sydd gennym ni yma yng ngogledd Cymru. Mae’n enghraifft wych o fanteision partneriaeth rhwng awdurdodau lleol, gweithredwyr bysiau a Trafnidiaeth Cymru. Bydd y tocyn undydd newydd hwn, fydd ar gael ar bob gwasanaeth, yn cynnig dewisiadau newydd i nifer o bobl, ac mae'r diolch am hynny i'r gweithredwyr sydd wedi ymrwymo i wella mynediad i fysiau.”

Ychwanegodd Cefnogwr Cludiant Cyhoeddus Conwy, y Cynghorydd Philip Evans:

“Mae hon yn fenter galonogol iawn sy’n symleiddio teithio ar fysiau ar draws y rhanbarth, gan ddarparu mwy o ddewisiadau i deithwyr o bosib am bris llai. Mae yna fysiau’n teithio ar draws y rhan fwyaf o’r rhanbarth. Mae’n bosib archwilio Arfordir Gogledd Cymru, Eryri, Bryniau Clwyd, Dyffryn Dyfrdwy...o sedd gyfforddus ar fws, gan wybod bod rhywun arall yn gyfrifol am y gyrru a’ch bod chithau'n gwneud eich rhan dros yr amgylchedd.

Mae’r fenter yn ffordd wych o gael pobl yn ôl ar y bysiau ac agor cefn gwlad gogledd Cymru dros yr haf mewn ffordd sy’n amddiffyn yr amgylchedd.”

Mae gwybodaeth am amserlenni pob bws yng ngogledd Cymru ar gael ar lein yn bustimes.org neu traveline.cymru, neu drwy ffonio 0800 464 00 00. Bydd angen i ddeiliad tocynnau sy’n bwriadu cysylltu â gwasanaeth fflecsi archebu eu taith ymlaen llaw o hyd drwy’r ap fflecsi neu drwy gysylltu â’r tîm gwasanaeth i gwsmeriaid ar 0300 234 0300.

Wedi ei bostio ar 15/07/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy