Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cyfleoedd Busnes ar Bier Bae Colwyn

Cyfleoedd Busnes ar Bier Bae Colwyn


Summary (optional)
start content

Cyfleoedd Busnes ar Bier Bae Colwyn

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gwahodd ceisiadau am gonsesiynau tymhorol ar Bier Bae Colwyn.

Mae’r Cyngor yn awyddus i ddenu busnesau lleol neu annibynnol i gynnig bwyd, diodydd, manwerthu, celf a chrefft, gweithgareddau neu ddigwyddiadau dros dro, ar y pier newydd ym Mae Colwyn.

Mae’r hysbyseb yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb wedi’i chyhoeddi ar rightmove.co.uk a gwefan Conwy.

Mae gan fusnesau addas tan 31 Ionawr 2022 i gyflwyno’u ceisiadau.

Dywedodd y Cynghorydd Brian Cossey, Cadeirydd Bwrdd Prosiect y Pier gan y Cyngor: “Rydym ni’n chwilio am gonsesiynau tymhorol a fydd yn ychwanegu at gymeriad y strwythur hyfryd yma a’r busnesau sydd ar hyd lan y môr yn barod.”

“Gobeithio y cawn ni gyfuniad da o gyflwyniadau i wella’r profiad i ymwelwyr.”

Bydd pob cyflwyniad yn mynd ger gron Bwrdd Prosiect y Pier i’w hystyried.

Mae mwy o wybodaeth am y cyfle busnes hwn ar gael ar:

Wedi ei bostio ar 16/12/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content