Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Diweddariad Bwthyn y Ddôl

Diweddariad Bwthyn y Ddôl


Summary (optional)
start content

Diweddariad Bwthyn y Ddôl

Gosod contract i ddylunio ac adeiladu Uned Asesu Breswyl i Blant ar dendr.

Yn gynharach eleni, aeth y contractwr a ddewiswyd ar gyfer y prosiect i ddwylo’r gweinyddwyr.

Ym mis Medi (14/09/21), penderfynodd Cabinet Conwy i ymgymryd â chaffaeliad dylunio ac adeiladu arall trwy dendr agored ar Sell2Wales, er mwyn dod o hyd i brif contractwr newydd ar gyfer y gwaith.

Mae’r Arolwg Ymchwilio Tir wedi cael ei gyflawni a defnyddiwyd y canlyniadau i hysbysu’r tendr newydd.

Bydd y contract yn cael ei osod ar dendr fis yma (Rhagfyr), fel bod modd i’r contractwr newydd ddechrau ar y safle yng ngwanwyn 2022.

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd, y Cyng Louise Emery: “Dwi’n llwyr gefnogi ailddechrau’r broses gaffael gydag amserlen estynedig ac ein hadroddiad ymchwilio tir ein hunain. Bydd hyn yn cynnig y gwerth gorau ar gyfer y prosiect, yn y gobaith y byddwn yn derbyn nifer o geisiadau gan gontractwyr er mwyn symud ymlaen â’r prosiect eto.”

Meddai’r Cyng. Cheryl Carlisle, Aelod Cabinet Gofal Cymdeithasol a Diogelu: “Mae hwn yn brosiect gwerth chweil a chyffrous, rydym ni’n mawr obeithio y gallwn benodi contractwr newydd cyn gynted â phosibl yn y flwyddyn newydd.”

Mae prosiect Bwthyn y Ddôl yn bartneriaeth rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Sir Ddinbych a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Mae’r prosiect yn cael ei ariannu trwy Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru (CGI).

Mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi’r estyniad i amserlenni gwariant hyd mis Mawrth 2023 ar yr amod bod y contract yn cael ei ddyfarnu erbyn mis Mawrth 2022.

Wedi ei bostio ar 01/12/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content