Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Call to delay Corporate Joint Committees

Galwad i oedi Cyd-Bwyllgorau Corfforaethol


Summary (optional)
start content

Galwad i oedi Cyd-Bwyllgorau Corfforaethol

Mae Conwy yn galw ar Lywodraeth Cymru i oedi’r cynnydd ar Gydbwyllgorau Corfforaethol tan i’r holl ymatebion i'r ymgynghoriad gael eu hystyried yn drylwyr.

Mae Cyd-Bwyllgorau Corfforaethol yn rhan o’r Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru), ac yn mynd trwy’r Senedd ar hyn o bryd.

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori gyda Chynghorau ar y rheoliadau ar gyfer sefydlu Cyd-Bwyllgorau Corfforaethol.  

Yn ei ymateb i’r ymgynghoriad, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn galw ar Lywodraeth Cymru i ystyried yr adborth yn ofalus cyn symud ymlaen ymhellach â’r Cyd-Bwyllgorau Corfforaethol.

Yn ei ymateb ffurfiol i Lywodraeth Cymru, mae’r Cyngor yn cydnabod y gall swyddogaethau penodol gael eu darparu yn fwy effeithiol ar raddfa ac yn cyfeirio at waith rhanbarthol cyfredol sydd eisoes yn digwydd yng Ngogledd Cymru.

Ond mae’r Cyngor yn gwrthwynebu i Gydbwyllgorau Corfforaethol gael eu gorfodi gan Lywodraeth Cymru gan y bydd yn “difreinio aelodau etholedig lleol”.

Mae’r Cyngor hefyd yn codi pryderon am atebolrwydd a chraffu’r Cyd-Bwyllgorau Corfforaethol, sut fyddent yn cael eu hariannu a’u staffio, ac effaith ar dwf rhanbarthol os na fydd y trefniadau trosglwyddo priodol yn eu lle.

Mae’n hanfodol bod holl awdurdodau yn cael amser digonol i ystyried y dull, risgiau a’r materion o sefydlu Cyd-Bwyllgorau Corfforaethol.

Democratiaeth Lleol Conwy : Agenda ar gyfer Y Cabinet Dydd Mawrth 12 Ionawr 2021, 2.00 pm

Wedi ei bostio ar 13/01/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy