Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Wythnos Genedlaethol y Rhai sy'n Gadael Gofal

Gwahodd y rhai sy'n gadael gofal i gysylltu ar gyfer Wythnos Genedlaethol y Rhai sy'n Gadael Gofal


Summary (optional)
start content

Gwahodd y rhai sy'n gadael gofal i gysylltu ar gyfer Wythnos Genedlaethol y Rhai sy'n Gadael Gofal

Wythnos Genedlaethol y Rhai sy’n Gadael Gofal yw dathliad mwya’r byd o blant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal. Eleni caiff ei gynnal o 25 i 31 Hydref.  

I nodi’r achlysur mae tîm y rhai sy’n gadael gofal yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn trefnu wythnos o ddigwyddiadau thema ac yn lansio gwefan newydd sbon sydd wedi ei datblygu ar gyfer a gyda’r rhai sy’n gadael gofal. 

Eglurodd y Cynghorydd Cheryl Carlisle, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol a Diogelu, “Ein rôl fel rhieni corfforaethol yw un o'r elfennau pwysicaf o fod yn Gynghorydd ac mae’n rôl yr ydym i gyd yn ei chymryd o ddifrif. Rydym ni eisiau’r gorau ar gyfer ein pobl ifanc ac rydym yn gwybod fod y newid o fod yn blentyn sy’n derbyn gofal i fod yn unigolyn sy’n gadael gofal yn bwysig.Ein cyfrifoldeb ni yw sicrhau fod y bobl ifanc hyn yn cael y cymorth, y gofal a’r amddiffyniad y maent ei angen. 

“Fe hoffem glywed gan y rhai sy’n gadael gofal yng Nghonwy ar hyn o bryd, a’r rhai sydd wedi gadael gofal yn y gorffennol, fel y gallant helpu i gyfrannu at y wefan newydd a chymryd rhan yng ngweithgareddau’r wythnos. Fe fydd yn gyfle i gael eich ysbrydoli gan straeon unigolion ifanc eraill sy’n gadael gofal; cael awgrymiadau ymarferol ar amrywiol bynciau; cymryd rhan mewn gweithgareddau a sgwrsio gydag ymgynghorwyr personol. 

Ewch i weld beth sy’n digwydd yng Nghonwy ar gyfer Wythnos Genedlaethol y Rhai Sy'n Gadael Gofal 25-30 Hydref 2021 yma www.conwy.gov.uk/wythnosgadaelgofal

Fe fydd gwefan newydd Camau Bach i Ddyfodol Mawr ar gyfer y rhai sy’n gadael gofalyn cael ei lansio ddydd Llun, 25 Hydref 2021.

Os ydych yn unigolyn sy’n gadael gofal ac yr hoffech gyfrannu at ddatblygu’r wefan fe hoffem glywed gennych. Cysylltwch â ni ymgynghorwyrpersonol@conwy.gov.uk

Wedi ei bostio ar 12/10/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content