Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Case at Llandudno Magistrates Court – 05/11/19

Achos yn Llys Ynadon Llandudno – 05/11/19


Summary (optional)
start content

Achos yn Llys Ynadon Llandudno – 05/11/19

Plediodd Mr D Blackall o Homelea, Maelgwyn Drive, Deganwy yn euog am beidio â chydymffurfio gydag 'adran 215' hysbysiad tir anniben. Cafodd ddirwy o £80.00, gorchymyn i dalu £150.00 o gostau cyfreithiol a chostau ymchwiliadol, a thâl dioddefwr o £30. Cyfanswm o £260.

Dosbarthwyd Hysbysiad Adran 215 ym mis Chwefror 2019 a oedd yn gofyn i Mr Blackall gynnal gwaith i wella cyflwr y tir y mae’n berchen arno.

I gydymffurfio â’r Hysbysiad, roedd gofyn i Mr Blackall dynnu cerbydau nad oeddent yn addas i'r ffordd o'r eiddo a gwneud gwaith i gynnal a chadw ei gartref.

Yn dilyn achos o beidio cydymffurfio, erlynwyd Mr Blackall am y drosedd yn Llys Ynadon Llandudno ddoe (05/11/19).

Dywedodd y Cyng Charlie McCoubrey, Aelod Cabinet ar gyfer Tai a Rheoleiddio: “Cyfrifoldeb yr Awdurdod Cynllunio Lleol yw ymchwilio i achosion sy’n mynd i’r afael â chyflwr adeiladau neu dir, gan gynnwys tai pobl, sy’n cael eu hystyried yn niweidiol i ymddangosiad yr ardal. Cafodd y perchennog Hysbysiad o ganlyniad i gyflwr anniben yr eiddo, oedd yn golygu fod rhaid iddo ymdrin â'r mater. Er ei fod wedi cael nifer o rybuddion, nid oedd wedi cydymffurfio gyda gofynion yr Hysbysiad, ac roedd achosion cyfreithiol yn angenrheidiol fel bod y perchennog yn cynnal y gwaith i wella cyflwr ei eiddo.”

Wedi ei bostio ar 06/11/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy