Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 18 Medi

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Case at Llandudno Magistrates' Court

Achos yn Llys yr Ynadon Llandudno


Summary (optional)
start content

Achos yn Llys yr Ynadon Llandudno

Yn Llys yr Ynadon Llandudno ddoe (10/09/19), cafwyd Jamie Seager Scaffolding Services Ltd o Commodore House, 51 Conway Road, Bae Colwyn yn euog yn ei absenoldeb o dorri Hysbysiad Atal Sŵn a gyflwynwyd o dan Adran 80 o Ddeddf Amddiffyn yr Amgylchedd 1990. Cafodd y cwmni ddirwy o £500.00 a gorchymyn i dalu £783.24 o gostau ac iawndal i'r dioddefwr o £50.00 a ddaeth i gyfanswm o £1333.24.

Cyflawnwyd y Drosedd yn Hen Iard y Lladd-dy, Ronald Avenue, Cyffordd Llandudno ar 26/03/19. Cyflwynwyd Hysbysiad Atal Sŵn ar y busnes Sgaffaldiau ym mis Tachwedd 2018 yn dilyn cwynion gan breswylwyr lleol.   

Ar ôl cyflwyno Hysbysiad Atal derbyniwyd rhagor o gwynion am sŵn a phenderfynodd archwiliad gan Adran Gwasanaethau Tai a Rheoleiddio Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy eu bod wedi torri’r Hysbysiad.

Dywedodd y Cynghorydd Charlie McCoubrey, Aelod Cabinet Tai a Rheoleiddio, “Mae gan breswylwyr yr hawl i gael eu hamddiffyn rhag sŵn, ac fel mae'r achos hwn yn dangos, byddwn yn cymryd camau pan fo Hysbysiad Atal Sŵn yn cael ei dorri ac maent yn parhau i ddiystyru ansawdd bywyd y cymdogion."

Wedi ei bostio ar 11/09/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy