Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cases at Llandudno Magistrates Court - 08/10/19

Achosion Llys Ynadon Llandudno - 08/10/19


Summary (optional)
start content

Achosion Llys Ynadon Llandudno - 08/10/19

Yn Llys Ynadon Llandudno ddoe (08/10/19), cafwyd Mr Chris Atherton, 8 Church Close, Bae Penrhyn, Llandudno, LL30 3LR yn euog o fethu â thrwyddedu 21 Hawarden Road, Bae Colwyn, cafodd ddirwy o £1,000 a gorchymyn i dalu £100 o gostau cyfreithiol a £98.25 o gostau ymchwiliadol gyda gordal dioddefwr o £100. Cyfanswm o £1,298.25.  

Mae 21 Hwarden Road, Bae Colwyn yn Dŷ Amlfeddiannaeth (TA) ac mae’n ofynnol i’r tŷ gael ei drwyddedu dan Gynllun Trwyddedu Ychwanegol Tai Amlfeddiannaeth y Cyngor sy’n berthnasol i Fae Colwyn.  Mae Mr Atherton wedi methu â thrwyddedu’r eiddo.

Hefyd, yn Llys Ynadon Llandudno ddoe (08/10/19), cafwyd Mr Alan O’Reilly 14 Lon Olwen, Bae Cinmel, Conwy yn euog o fethu â thrwyddedu 10 Rhiw Bank Avenue, Bae Colwyn. Cafodd ddirwy o £1,000, gorchymyn i dalu £100 o gostau cyfreithiol a £163.75 o gostau ymchwiliadol, a thâl dioddefwr o £100 - cyfanswm o £1,363.75.

Meddai’r Cynghorydd Charlie McCoubrey, Aelod Cabinet Tai a Rheoleiddio Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, “Mae trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth yn bwysig oherwydd ei fod yn codi safonau rheoli ac amwynder, a thrwy hynny’n diogelu’r tenantiaid a'r gymuned leol.  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi ymrwymo i godi safonau Tai Amlfeddiannaeth, ac ni fydd yn goddef landlordiaid sydd yn diystyru eu cyfrifoldebau, ac mae’r achos hwn yn dangos hynny’n glir.”

Wedi ei bostio ar 09/10/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy