Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cadeirydd wedi'i ethol

Cadeirydd wedi'i ethol


Summary (optional)
start content

Cadeirydd wedi'i ethol

Cafodd y Cynghorydd Ifor Lloyd ei ailethol yn Gadeirydd y Cyngor a’r Cynghorydd Sue Shotter yn Is-gadeirydd yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor ddoe (18/05/23).

Etholwyd y Cynghorydd Harry Saville yn Gadeirydd Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.

Gellwch wylio gweddarllediad Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor yma: Democratiaeth Leol Conwy: Rhaglen ar gyfer y Cyngor Ddydd Iau, 18 Mai 2023, 10.00 am

 

Wedi ei bostio ar 19/05/2023

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content