Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cri'r Cadeirydd i gefnogi Diwrnod Rhyngwladol Heddwch

Cri'r Cadeirydd i gefnogi Diwrnod Rhyngwladol Heddwch


Summary (optional)
start content

Cri'r Cadeirydd i gefnogi Diwrnod Rhyngwladol Heddwch

Bob blwyddyn ar 21 Medi cynhelir Diwrnod Rhyngwladol Heddwch. Y thema eleni yw dathlu 70 mlynedd ers cyhoeddi’r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol.

Mabwysiadodd Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig y Datganiad ym Mharis fis Rhagfyr 1948 gan osod safon gyffredin i’w chyflawni ar gyfer holl bobl a chenhedloedd y byd.

Meddai’r Cynghorydd Peter Lewis MBE, Cadeirydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy:

“Gellid dadlau fod y Datganiad yn fwy perthnasol heddiw na phan gafodd ei fabwysiadu, ac ar 21 Medi cawn gyfle i ystyried i ba raddau mae’r egwyddorion yn cael eu cynnal heddiw er mwyn sicrhau, fel y nodir yn Erthygl 3, fod ‘gan bawb hawl i fywyd, rhyddid a diogelwch.’

“Er nad yw hynny’n golygu 'Hawl i Heddwch’, pe byddai pawb yn cadw at Erthygl 3, byddai’n gwneud gwahaniaeth mawr o ran datrys y rhyfela ledled y byd sydd i’w weld yn gyson ar ein sgriniau teledu.

“Felly beth am inni roi cynnig arni’r heddiw? Haws dweud na gwneud efallai, ond dyma gyfle inni annog ffyrdd heddychlon o ddatrys gwrthdaro o’n cwmpas, a datrys problemau heb drais.”

Wedi ei bostio ar 21/09/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy