Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Changes to Free Swimming Scheme

Newidiadau i'r Cynllun Nofio am Ddim


Summary (optional)
start content

Newidiadau i'r Cynllun Nofio am Ddim

Bydd newidiadau i’r sesiynau nofio am ddim o ddydd Llun, 4 Tachwedd.

Mae Llywodraeth Cymru a Chwaraeon Cymru wedi adolygu’r Fenter Nofio Am Ddim ar draws Cymru ac wedi penderfynu newid y cynllun.  Mae hyn yn golygu bod y cyllid y mae’r Cyngor yn ei dderbyn wedi  haneru ac y bydd yn rhaid felly newid y cynllun presennol.

Ym mhyllau nofio Conwy bydd y cynllun newydd yn cynnig:

Un sesiwn nofio am ddim bob wythnos drwy gydol y flwyddyn i bobl dros 60 yn:

 

Llandudno

Dydd Iau

14:45 – 15:45

Colwyn

Dydd Gwener

08:00 – 09:00

Abergele

Dydd Iau

09:00 – 10:00  (08:30 – 09:30 yn ystod y tymor)

Llanrwst

Dydd Gwener

10:30 – 11:30

 

Sesiynau sblash am ddim i blant o dan 16 oed yn:

 

Llandudno

Dydd Sadwrn

11:30 – 12:30 (gydol y flwyddyn)

Dydd Llun

13:00 – 14:00 a 14:30 – 15:30 (Gwyliau’r Haf)

Colwyn

Dydd Sul

09:00 – 10:00 (gydol y flwyddyn)

Dydd Mercher

13:00 – 14:00, 14:30 – 15:30 (Gwyliau’r Haf)

Abergele

Dydd Gwener

17:00 – 18:00 (gydol y flwyddyn)

Dydd Gwener

13:00 – 14:00, 14:30 – 15:30 (Gwyliau’r Haf)

Llanrwst

Dydd Mercher

17:30 – 18:30 (gydol y flwyddyn)

Dydd Mercher

13:00 – 14:00, 14:30 – 15:30 (Gwyliau’r Haf)

 

 

Meddai’r Cynghorydd Louise Emery, yr Aelod Cabinet â chyfrifoldeb dros hamdden: “Gall nofio fod â nifer o fanteision i iechyd unigolion a chymunedau, a’n nod yw parhau i wneud nofio’n rhywbeth hygyrch.”

“Mae’r fenter nofio am ddim wedi rhoi cyfle i lawer o drigolion Conwy ddefnyddio ein pyllau nofio, rhywbeth na fyddent o bosib wedi gallu ei wneud heb y cynllun.  Rydym yn gweithio gyda'r staff yn ein pyllau nofio i leihau effaith y newidiadau cenedlaethol hyn.”

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y gwersi nofio am ddim, cysylltwch â rheolwr eich pwll nofio lleol.

Wedi ei bostio ar 20/09/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy