Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Changes to Llandudno Junction flyover refurbishment work

Newidiadau i'r gwaith ailwampio ar gyfer trosffordd Cyffordd Llandudno


Summary (optional)
start content

Newidiadau i'r gwaith ailwampio ar gyfer trosffordd Cyffordd Llandudno

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cyhoeddi newidiadau i’r gwaith ailwampio ar Drosffordd Cyffordd Llandudno, a fydd yn cychwyn ar ddechrau mis Mai.

Yn wreiddiol, roedd y gwaith i newid y deunydd diddosi a’r chwyddgymalau ar y bont wedi’i gynllunio ar gyfer dau gyfnod yn 2022 a 2023.

Bellach mae’r gwaith ar gyfer eleni wedi cael ei rannu’n ddau gyfnod er mwyn osgoi amhariadau ym mis Gorffennaf ac er mwyn caniatáu i draffig barhau i ddefnyddio’r drosffordd i mewn i Gonwy. Bydd hyn hefyd yn cynorthwyo i barhau ag amserlenni gwasanaethau bysiau yng Nghonwy.

Bydd y gwaith yn cymryd mwy o amser yn gyffredinol, ond bydd cyfnod cyntaf y gwaith yn dod i ben cyn diwedd mis Mehefin, a bydd yr ail gyfnod yn cychwyn ym mis Medi.

Pan fydd y gwaith yn cychwyn ar 9 Mai, bydd un lôn o Bont Conwy ar agor, a bydd goleuadau traffig tair ffordd ar gylchfan Weekly News er mwyn rheoli cerbydau.

Bydd y traffig rhwng cylchfan Weekly News a chylchfan Tesco (Ffordd 6G) yn unffordd yn unig. Bydd gan Ffordd 6G yr un cyfyngiadau i gerbydau â’r A55. Bydd angen i yrwyr sy’n mynd o Tesco tuag at Landudno ddilyn y gwyriad ar hyd yr A55 i gylchfan Black Cat (Cyffordd 19).

Bydd cyfnod cyntaf y gwaith wedi gorffen erbyn 23 Mehefin 2022.

Bydd ail gyfnod y gwaith yn cychwyn ar 5 Medi, a bydd mesurau rheoli traffig mewn lle tan 15 Hydref 2022.

Dywedodd llefarydd ar ran y Cyngor: “Mae’r newidiadau hyn yn osgoi gorfod gwyro trwy Dwnnel Conwy a’i gwneud yn haws i ddefnyddwyr cludiant cyhoeddus fynd i mewn i Gonwy. Rydym yn argymell bod modurwyr yn caniatáu ar gyfer oedi wrth gylchfan Weekly News ac yn defnyddio ffyrdd eraill lle bo hynny’n bosibl.”

This first period of work will finish by 23 June 2022.

The second period of work will begin on 5 September, with traffic management in place until 15 October 2022.

A Council spokesperson said: “The changes avoid a diversion through Conwy Tunnel and make it easier for those using public transport to access Conwy. We’d still advise motorists to allow for delays at the Weekly News roundabout and to use alternative routes where possible.”

Wedi ei bostio ar 28/04/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content