Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Newidiadau i'r Ddarpariaeth Cynorthwywyr Addysgu

Newidiadau i'r Ddarpariaeth Cynorthwywyr Addysgu


Summary (optional)
start content

Newidiadau i'r Ddarpariaeth Cynorthwywyr Addysgu

Bydd trefniadau newydd a gytunwyd yr wythnos diwethaf yn dod i rym ar gyfer cyflogi a lleoli Cynorthwywyr Addysgu i ddisgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol mewn ysgolion.

Yn dilyn adolygiad manwl, cytunodd Aelodau o Gabinet Conwy y dylid cyflwyno Model Cyflenwi Clwstwr ledled y sir.

O dan y trefniant hwn, caiff yr holl gyllid ar gyfer cynorthwywyr addysgu ei ddyrannu i ysgolion a bydd clystyrau o ysgolion yn cael eu hannog i gydweithio a rhannu eu cyllid.

Dywed y Cynghorydd Garffild Lewis, Aelod Cabinet Conwy dros Addysg a Sgiliau, 

“Rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda staff, ysgolion a theuluoedd fel rhan o’r adolygiad manwl hwn, i sicrhau y gallwn lunio a darparu system sy’n deg ac yn gynaliadwy ac sy’n diwallu anghenion disgyblion.

“Credaf yn gryf y bydd y trefniant Cyflenwi Clwstwr yn cefnogi ymyrraeth gynnar; ymarfer da sy’n seiliedig ar dystiolaeth a chysondeb."

“Byddwn yn ysgrifennu at ein Cynorthwywyr Addysgu a’r rhieni faes o law a byddwn hefyd yn trefnu sesiynau galw heibio i bawb sy'n gysylltiedig neu sy'n cael eu heffeithio gan y newidiadau i ganfod mwy."

Gobeithir y bydd y gwaith o gyflwyno'r cynllun wedi'i gwblhau erbyn gwanwyn 2020.

Wedi ei bostio ar 22/10/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy