Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gwiriwch eich cerdyn pleidleisio i ddarganfod ble i fynd i bleidleisio

Gwiriwch eich cerdyn pleidleisio i ddarganfod ble i fynd i bleidleisio


Summary (optional)
start content

Gwiriwch eich cerdyn pleidleisio i ddarganfod ble i fynd i bleidleisio

Fe ddylech dderbyn eich cerdyn pleidleisio ar gyfer yr Etholiad Ewropeaidd yn fuan.

Mae rhai o’r gorsafoedd pleidleisio ym Mwrdeistref Sirol Conwy wedi newid eleni – felly gwiriwch eich cerdyn pleidleisio i ddarganfod ble byddwch chi’n mynd i bleidleisio.

Mae’r mwyafrif o orsafoedd pleidleisio bellach mewn lleoliadau gerllaw, ond mae Swyddog Cofrestru Etholiadol Conwy yn gofyn i’r pleidleiswyr wirio eu cerdyn pleidleisio eto ymlaen llaw i sicrhau eu bod yn gwybod i ble y dylent fynd i fwrw eu pleidlais ar ddydd Iau, 23 Mai 2019.

Bydd y Gorsafoedd Pleidleisio ar agor rhwng 7am a 10pm a bydd modd i bob etholwr sydd wedi cofrestru fwrw eu pleidlais yn bersonol, oni bai eu bod wedi cofrestru ar gyfer pleidlais drwy’r post.

Mae gan breswylwyr hyd at 23:59 ar ddydd Mawrth, 7 Mai i gofrestru i bleidleisio os nad ydynt eisoes ar y Gofrestr Etholwyr.

Y dyddiad cau i wneud cais ar gyfer pleidlais drwy'r post yw dydd Mercher, 8 Mai (17:00hrs) ac ar gyfer pleidleisiau drwy ddirprwy, dydd Mercher, 15 Mai (17:00hrs).

Dim ond ychydig o funudau y mae'n ei gymryd i gofrestru ar gyfer pleidleisio, bydd angen eich rhif Yswiriant Gwladol arnoch.

Cofrestrwch ar-lein www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio  neu ffoniwch Tîm Gwasanaethau Etholiadol Conwy ar 01492 575570.

Mae rhestr lawn o ymgeiswyr ar gael ar wefan Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol Cymru at www.sir-benfro.gov.uk/etholiadau-senedd-ewrop

 

Wedi ei bostio ar 02/05/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy