Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cynnig Gofal Plant yn ymestyn ar draws Conwy

Cynnig Gofal Plant yn ymestyn ar draws Conwy


Summary (optional)
start content

Cynnig Gofal Plant yn ymestyn ar draws Conwy

Bydd y Cynnig 30 Awr o Ofal Blant i Gymru yn cael ei ymestyn ar draws sir Conwy o fis Ionawr 2019.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn awr ar gyfer plant sydd wedi’u geni rhwng 01/09/2014 a 31/12/2015.

Mae cynlluniau peilot wedi bod yn rhedeg yn yr ardal ers mis Medi, ac yn dilyn eu llwyddiant, bydd yn cael ei ymestyn i gynnwys y sir gyfan.

Unwaith i’r cynnig gael ei gyflwyno ar draws y sir ym mis Ionawr, bydd yn darparu 30 awr o addysg gynnar a gofal plant, wedi ei gyllido gan Lywodraeth Cymru, i rieni cymwys plant 3 a 4 oed am 48 wythnos y flwyddyn.

Dywedodd y Cynghorydd Garffild Lewis, Aelod Cabinet Conwy dros Addysg, “Rwy’n falch o ddatgan bod y cynllun yn cael ei gyflwyno ar draws y Sir.  Rwy’n cefnogi'r cynllun yn llawn ac yn credu y bydd yn mynd i'r afael a nifer o faterion gofal plant sydd wedi'u nodi dros y blynyddoedd diwethaf yn ein hardaloedd trefol a gwledig."

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chynghorau Sir Fôn a Gwynedd er mwyn datblygu Cynnig Gofal Plant i deuluoedd Conwy.

Am fwy o wybodaeth, neu i wneud cais am Gynnig Gofal Plant, ymwelwch â http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Education-and-Families/Family-Information-and-Childcare/Childcare-Offer-for-Wales.aspx 

Neu cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy drwy ffonio 01492 577850 neu anfonwch e-bost at plant.children@conwy.gov.uk

Wedi ei bostio ar 05/12/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy