Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Pwysau Cyllidol ar y Gwasanaethau Plant

Pwysau Cyllidol ar y Gwasanaethau Plant


Summary (optional)
start content

Pwysau Cyllidol ar y Gwasanaethau Plant

Mae Aelod Cabinet Cyngor Conwy dros Blant, Teuluoedd a Diogelu wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ymateb i’r argyfwng cynyddol o ran ariannu gwasanaethau gofal plant yn y gyllideb y mae’n ei bennu dros dro ar gyfer awdurdodau lleol.

Croesawodd y Cynghorydd Cheryl Carlisle gefnogaeth unfrydol y Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau i’r adroddiad ar y Pwysau Cyllidol ar y Gwasanaethau Plant heddiw, a oedd yn amlygu'r gwasgfeydd sy’n codi oherwydd costau cynyddol cefnogi plant sy'n derbyn gofal.

Meddai, “Fe wnaeth y pwyllgor craffu gydnabod y gwasgfeydd enfawr sydd o’n blaen, gyda chynnydd yn nifer y plant sy’n dod i ofal y Cyngor gydag anghenion cymhleth, a chostau’r ddarpariaeth yn y sector annibynnol yn codi drwy’r amser.

“Rydyn ni’n delio â hyn yng Nghonwy mewn ffordd drylwyr ac arloesol, ond er mwyn inni sicrhau gwell canlyniadau i’n plant mae’n rhaid cael mwy o gyllid, ac mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru gydnabod hynny wrth bennu ei Gyllideb Dros Dro. 

“Mae’r Pwyllgor Craffu wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ddileu'r system grantiau ar gyfer ymateb i'r gwasgfeydd fel y gall ein staff ganolbwyntio ar y gwaith gofalu, yn hytrach na gorfod delio â biwrocratiaeth byth a beunydd.

“Wrth i fwy a mwy o blant dderbyn gofal, mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru gydnabod y gwasgfeydd anferth y mae'r Gwasanaethau Plant yn eu hwynebu o hyd, ac ariannu'r gwasanaethau'n iawn."

 

Linc i weddarllediad y Pwyllgor Craffu Cyllid ac Adnoddau: https://conwy.public-i.tv/core/portal/webcast_interactive/376595

 

Wedi ei bostio ar 01/10/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy