Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Swyddfeydd Coed Pella ar fin eu cwblhau

Swyddfeydd Coed Pella ar fin eu cwblhau


Summary (optional)
start content

Swyddfeydd Coed Pella ar fin eu cwblhau

Ymhen ychydig wythnosau, bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn derbyn yr allweddi i’r swyddfeydd newydd yng Nghoed Pella, Bae Colwyn.

Bydd yr adeilad swyddfa pedwar llawr ar Ffordd Conwy ym Mae Colwyn yn gartref i wasanaethau allweddol, gan gynnwys Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai, Gwasanaethau Rheoleiddio a’r Gwasanaethau Datblygu Cymunedol.  

Y bwriad yw cael gwasanaethau cyhoeddus mewn lleoliad canolog, a hygyrch, i’w gwneud hi’n haws i bobl gael mynediad at y gwasanaethau y mae arnynt eu hangen.  Bydd Coed Pella yn chwarae rhan allweddol mewn moderneiddio a symleiddio gweithredoedd y Cyngor, yn ogystal â chwarae rhan yn adfywio’r dref.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Jones, Arweinydd y Cyngor, "Doedd gwneud dim byd ddim yn opsiwn. Roedd yn rhaid i ni ddatrys nifer o faterion yn ymwneud â’n gofod swyddfa, gan gynnwys ein prydles yn dod i ben yn Ffordd Dinerth, Llandrillo-yn-Rhos ac ôl-groniad o waith cynnal a chadw yn y Swyddfeydd Dinesig ac adeiladau eraill.

"Pan ddechreuodd y prosiect hwn yn 2013, roedd gan y Cyngor 25 o swyddfeydd; y nod yw symleiddio a chyfuno safleoedd y Cyngor i dair prif swyddfa – sy’n arbed arian drwy gael gwared ag eiddo."  

“Felly, pan gawn ni’r allweddi i Goed Pella yn hwyrach yn y mis hwn, bydd yn cymryd lle nifer o adeiladau ar draws y sir sydd wedi dyddio - yn cynnig amgylchedd gwych i breswylwyr gael mynediad at ystod eang o wasanaethau, a phob un ohonynt dan yr un to.”

Mae adeilad y swyddfa newydd wedi’i ddatblygu a’i ariannu gan Muse Developments Ltd.  

Dan drefniant cyffelyb i forgais, bydd y Cyngor yn rhentu’r swyddfeydd ar brydles o 40 mlynedd, gyda’r opsiwn i’w prynu ar y diwedd.  

Bydd Gwasanaethau’r Cyngor yn dechrau symud i Goed Pella fesul gwasanaeth o fis Tachwedd ymlaen.

Bydd Coed Pella yn agored i’r cyhoedd o ganol mis Tachwedd 2018.

 

Mwy o wybodaeth: http://www.conwy.gov.uk/cy/Business/Regeneration/Colwyn-Bay-Regeneration/New-Council-Offices-in-Colwyn-Bay/New-Council-Offices-in-Colwyn-Bay.aspx

 

Wedi ei bostio ar 12/10/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy