Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Colwyn Bay Crematorium donates to St David's Hospice

Amlosgfa Bae Colwyn yn cyfrannu i Hosbis Dewi Sant


Summary (optional)
start content

Amlosgfa Bae Colwyn yn cyfrannu i Hosbis Dewi Sant

Mae’r elusen leol Hosbis Dewi Sant wedi derbyn £10,000 o gyfraniad gan Amlosgfa Bae Colwyn, gydag arian a godwyd drwy ailgylchu metel.

Cafodd yr arian ei godi drwy gynllun ailgylchu metel Sefydliad Rheoli Mynwentydd ac Amlosgfeydd mewn partneriaeth gydag Orthometals, y mae cyfleuster Bae Colwyn yn aelod ohono.

Mae’r amlosgfa yn ailgylchu metel o’r amlosgfa gyda chaniatâd ysgrifenedig pob teulu mewn profedigaeth yn unig. Mae’r arian a godwyd yn cael ei roi i elusennau sy’n darparu cefnogaeth neu wasanaethau ar gyfer profedigaeth yn yr ardal leol, gyda £95,000 wedi’i gyfrannu yn y 10 mlynedd ddiwethaf.

Dywedodd y Cynghorydd Greg Robbins, yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd a Chludiant yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: “Rydym yn falch iawn o allu cyfrannu’r swm sylweddol hwn o arian o Hosbis Dewi Sant, sydd wedi parhau i gynnig eu gwasanaeth sydd wir ei angen i breswylwyr lleol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.  Hoffem ddiolch i deuluoedd sydd wedi rhoi caniatâd i ni gasglu metalau yn dilyn amlosgiad, heb hyn ni fyddem yn gallu cynnig y cyfraniad hwn.”

Dywedodd James Wilde o Hosbis Dewi Sant: “Bydd y cyfraniad o gymorth mawr i gleifion a’u teuluoedd yma yn yr hosbis.”

 

Wedi ei bostio ar 07/06/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy