Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Gwobrau CEEQUAL Glan Môr Bae Colwyn

Gwobrau CEEQUAL Glan Môr Bae Colwyn


Summary (optional)
start content

Gwobrau CEEQUAL Glan Môr Bae Colwyn

Enillodd Prosiect Glan Môr Bae Colwyn ddwy wobr ryngwladol am ddyluniad cynaliadwy'r wythnos diwethaf.

Mae Gwobrau Cyflawniad Eithriadol CEEQUAL yn cydnabod prosiectau sy’n cyrraedd y brig o ran perfformiad arferion gorau, gan amlygu rhai o’r prif gyflawniadau cynaliadwyedd gan dimau prosiectau peirianneg sifil ledled y byd.

Gwobrwywyd prosiect Bae Colwyn am gyflawniad eithriadol mewn dau gategori: Tirlunio, a Strategaeth a Rheolaeth

“Mae Prosiect Glan Môr Bae Colwyn yn enghraifft ardderchog o’r arferion gorau wrth gyflawni cynllun peirianneg sifil hynod gynaliadwy sydd wedi darparu nifer o fanteision ychwanegol,” meddai llefarydd ar ran CEEQUAL. “Roedd y ffaith fod y tîm dylunio wedi achub ar y cyfle a gynigiwyd drwy’r gwaith o uwchraddio’r amddiffynfeydd rhag llifogydd i greu mwy o werth i’r gymuned o ran amgylchedd ac amwynder wedi gwneud argraff arbennig o dda arnynt.”

Roedd Cam 2 y prosiect yn cynnwys adfywio’r ardal rhwng Pier Fictoria ac Arglawdd Cayley, gan greu traeth teuluol wedi’i godi a chiosg wedi’i ddylunio gan fyfyriwr pensaernïaeth lleol. Cafodd y llwybr troed a beiciau a rennir ei ledu a’i wahanu’n llwyr oddi wrth y ffordd, gyda gwell goleuadau.

“Fe aeth llawer iawn o feddwl a chynllunio i mewn i’r holl benderfyniadau tirlunio, felly rydym wedi gwirioni gyda’r gwobrau hyn,” meddai Benjamin Poulton, Rheolwr Prosiect Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. “Gan bod y morglawdd newydd wedi cael ei adeiladu’n agosach at y môr na’r hen amddiffynfeydd Fictoraidd, crëwyd man llawer mwy o’i gymharu â’r hen bromenâd eithaf cul. Galluogodd hyn i ni gynnwys gwybodaeth ddiwylliannol am y dref a marcwyr iechyd bob 50m er mwyn annog pobl i gerdded, loncian a beicio ar ei hyd."

“Roedd y dyluniad yn canolbwyntio ar dri philer cynaliadwyedd, sef perfformiad amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol,” eglurodd Richard Griffiths o’r cwmni dylunio Mott MacDonald. “Rydym wedi gwirioni bod y prosiect gwych hwn yn cael ei gydnabod. Ond yr anrhydedd fwyaf oll yw gweld trigolion lleol ac ymwelwyr yn cael cymaint o fwynhad o ddefnyddio’r promenâd a’r traeth.”

Wedi ei bostio ar 04/12/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy